VELKOMMEN TIL NORGES DANSEHØYSKOLE ALUMNI

Norges dansehøyskole, NDH, var den første av sitt slag i landet og kan i 2016 se tilbake på 50 år i dansens tjeneste.  Vi ønsker nå å gjøre kjent den historiske rollen skolen har hatt når det gjelder å øke interessen for dans, både som kunstart og treningsform, i tidsperioden 1966 og frem til i dag. I den forbindelse inviterer vi alle tidligere studenter til å delta i alumninettverket (organisasjon for tidligere studenter), som er under etablering høsten 2013. Vi ønsker å kytte til oss våre tidligere studenter gjennom faglige og sosiale arrangementer, herunder 50-årsjubileet i 2016, samt å få kunnskap om det virke den enkelte har gjort innenfor dansefeltet etter endt utdanning.

 

Meld deg inn i Facebookgruppen for Alumnier HER!

 

Spørreundersøkelse blant tidligere studenter, høsten 2016

Som et ledd i vårt kvalitetsarbeid gjennomførte høyskolen en undersøkelse blant tidligere studenter ved NDH, (tidligere Den Norske Balletthøyskole og Ballettinstituttet), høsten 2016. Undersøkelsen viser at de aller fleste av våre studenter jobber med dans som dansekunstnere, koreografer, pedagoger eller en kombinasjon av disse. En av ti har brukt utdanningen som springbrett til videre studier. Ni av ti tidligere studenter vil anbefale NDH videre. Oppsummert har kandidater fra NDH høy ansettelsesbarhet, de får jobb relatert til studiet og de er veldig fornøyde med studiet som Norges dansehøyskole tilbyr. 

 

Innmelding, Alumni

Utdanning ved NDH

Siste jobb realtert til utdanningen

Annet

Webdesign og webutvikling: Digi Publishing AS

Cookies