Høyskolen har også et eget Læringsmiljøutvalg(LMU) som består av ansatte og studenter. LMU jobber stadig for å ivareta og tilrettelegge læringsmiljøet på NDH og rapporterer direkte til styret. 

Læringsmiljøutvalget (LMU) skal jobbe med sikring og utvikling av et godt læringsmiljø. Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes velferd.

Webdesign og webutvikling: Digi Publishing AS

Cookies