Norges Dansehøyskole er en frittstående stiftelse. Økonomisk overskudd går tilbake til stiftelsens virksomhet og formål.

Styret
Stiftelsens øverste myndighet er styret som består av minst 5 representanter. Styret skal ha representanter fra studenter og ansatte. De øvrige skal fortrinnsvis ha erfaring fra lignende virksomhet.

Styret overvåker at stiftelsens formål overholdes i samsvar med bestemmelsene i nærværende vedtekter og påser at stiftelsens virksomhet og forvaltningen av dens midler skjer på en betryggende måte.

Det skal være størst mulig åpenhet om styrets arbeid.

Styrets medlemmer er:
Bjørn Brodwall, styreleder
Arne Norum, nestleder
Anne-Louise Sommer
Ole Egeberg
Grete Nerdrum, pedagogrepresentant
Katja Wirth Bjørneboe, pedagogrepresentant - vara
Kristoffer Larsen, studentrepresentant
Astrid Langmo Tømmervik, studentrepresentant -vara
Ann Kristin Norum, sekretær

Rektor og viserektor ivaretar den daglige ledelse og er ansvarlige overfor styret. Øvrige medarbeidere er ansvarlige overfor rektor og viserektor.

LINKER TIL: 

VEDTEKTER

STRATEGIPLAN

KVALITETSSIKRING

UTDANNINGSPLATTFORM

FORSKRIFTER OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN  

LOV OM HØYSKOLER

STATSBUDSJETT 2016

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern