I 2016 feiret Norges dansehøyskole 50 år! Dette ble blant annet markert gjennom en jubileumsforestilling våren 2016 og et jubileumshefte. Her finner du artikler og intervjuer i forbindelse med jubileet.  

To identiteter

To identiteter


Å leve av dansen hele livet vil være å skifte yrkesidentitet, én eller flere ganger, alt etter hvilke oppgaver og arbeid du til enhver tid har.


Fra formidlingspreget danseundervisning til prosessorientert læringsfokus

Fra formidlingspreget danseundervisning til prosessorientert læringsfokus


I jazzdans står opplæringstradisjonene sterkt, og preges hovedsakelig av formidlingspedagogikk. Denne formen er målrettet, og kan derfor begrense elevenes mulighet til medvirkning og refleksjon over egen utførelse. Skaper vi de erfaringsmuligheter den enkelte elev har behov for gjennom denne tradisjonelle formen?

A Love Affair With Danger

A Love Affair With Danger


Bill Hastings has been in Norway about 20 times. He was first hired by The Norwegian University College of Dance in 1991 to do Dancin’ Man for their 25th anniversary. Now, he’s back at The Norwegian University College of Dance to rehearse The Rich Man’s Frug for the 50th anniversary.


Dansehistorisk Kino på Dansens Hus

Dansehistorisk Kino på Dansens Hus


I anledning Norges dansehøyskoles 50-årsjubileum, arrangerer Danseinformasjonen kinovisning hvor du blant annet får se klipp fra skolens tidlige år på Sørbyhaugen, tidligere studenter og pionerer som snakker om skolen.

What jazz is to me

What jazz is to me


"Jazz is very contemporary, it’s now, it changes with the music and the cultural trends and styles that exist now. It evolves through the years, it’s a mix, a blend of all the the different styles and trends. It’s a social dance, it reflects the time, it reflects the music."


Danserens fysiske og mentale helse

Danserens fysiske og mentale helse


"Gjennom somatisk tilnærming fremmes studentenes persepsjon og kinestetiske sans. Kunnskap og bevisstgjøring om hvordan kroppen fungerer i bevegelse gjør studentene bedre i stand til å takle både et fysisk utfordrende dansestudie og et fremtidig yrke som danser."


Mot en mer kollektiv tankegang

Mot en mer kollektiv tankegang


"Dansefeltet i dag bærer preg av at danseteknikker og stiler blandes og brukes på forskjellige måter av koreografer. De tradisjonelle skillene hvor ulike danseformer ble vist, er nå forandret. En kan gjerne se utpreget samtidsdanskoreografi i en opera, og breaking-elementer i en samtidsdansforestilling."


Det verdifulle møtet

Det verdifulle møtet


"Min drivkraft er en sterk interesse for å undervise klassisk ballett og spre kunnskapen til studentene, dele dansegleden og oppleve samspillet mellom lærer og student. Dette gir meg stor glede, energi og drivkraft."


En reise gjennom 50 år

En reise gjennom 50 år


I 1966 startet Jorunn Kirkenær Ballettinstituttet, Norges første profesjonelle utdanningsinstitusjon for dans. I løpet av de 50 årene som har gått har skolen utdannet nesten 600 dansekunstnere.

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern