Om Alumninettverket

Om alumninettverket

Norges dansehøyskole var den første skolen for høyere utdanning innen dans i landet og kunne i 2016 se tilbake på 50 år i dansens tjeneste.  Vi ønsker å kytte til oss våre tidligere studenter gjennom faglige og sosiale arrangementer, og vi har stor interesse av å følge med på hva tidligere studenter gjør etter endt utdanning ved NDH. Du kan finne flere artikler om tidligere studenter under "Tidligere studenter". Og hvis du er tidligere student, men ikke har meldt deg inn i alumninettverket enda, håper vi du gjør det, enten ved å sende inn skjemaet eller ved å melde deg inn i facebookgruppen som heter "Norges dansehøyskole Alumni".

Send oss gjerne tips om hva tidligere studenter gjør her.


Om alumninettverket

Norges dansehøyskole var den første skolen for høyere utdanning innen dans i landet og kunne i 2016 se tilbake på 50 år i dansens tjeneste.  Vi ønsker å kytte til oss våre tidligere studenter gjennom faglige og sosiale arrangementer, og vi har stor interesse av å følge med på hva tidligere studenter gjør etter endt utdanning ved NDH. Du kan finne flere artikler om tidligere studenter under "Tidligere studenter". Og hvis du er tidligere student, men ikke har meldt deg inn i alumninettverket enda, håper vi du gjør det, enten ved å sende inn skjemaet eller ved å melde deg inn i facebookgruppen som heter "Norges dansehøyskole Alumni".

Send oss gjerne tips om hva tidligere studenter gjør her.


Innmelding

Meld deg inn i Facebookgruppen for Alumnier HER!

Innmelding Alumni

Spørreundersøkelse

Spørreundersøkelse blant tidligere studenter, høsten 2016

Som et ledd i vårt kvalitetsarbeid gjennomførte høyskolen en undersøkelse blant tidligere studenter ved NDH, (tidligere Den Norske Balletthøyskole og Ballettinstituttet), høsten 2016. Undersøkelsen viser at de aller fleste av våre studenter jobber med dans som dansekunstnere, koreografer, pedagoger eller en kombinasjon av disse. En av ti har brukt utdanningen som springbrett til videre studier. Ni av ti tidligere studenter vil anbefale NDH videre. Oppsummert har kandidater fra NDH høy ansettelsesbarhet, de får jobb relatert til studiet og de er veldig fornøyde med studiet som Norges dansehøyskole tilbyr.

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern