Ole Egeberg

Ole Egeberg

Ole Egeberg

  Viserektor

  Ole underviser i estetikk og historie. Han ble ansatt som rådgiver ved NDH i 2009 og ble i 2011 viserektor. Han har tidligere vært ansatt på en rekke universiteter i Norden, bl.a. Stockholms universitet som førsteamanuensis, studierektor og kursusforstander. Viserektor deler ledelsesarbeidet med rektor og har i tillegg hovedansvar for internasjonalisering, FoU-arbeid, kvalitetssikring og strategiplanlegging. Ole har en Ph.D. i Nordisk Språk og Litteratur fra Aarhus Universitet (1994). Siste publikasjoner inkluderer: sammen med Kjell-Ivar Skjerdingstad: "Looking at the world as dance" (Dancing Metaphors) "What happens when different phenomena in different media on different locations are seen, described, analyzed and interpreted as dance? i Dans. "Dans som scenekunst i Terpischore, 2012. Sammen med Kjell-Ivar Skjerdingstad: Tanken sitter i øyet. 2011. Bevægende - "En kommentar til Båten om kvelden" i Det er Slik Òg - Blikk på Vesaas. Oslo. 2009.

  Tilbake

  Har du spørsmål?

  Postadresse
  Norges dansehøyskole,
  PO. BOX 2956 Tøyen
  0608 Oslo

  Besøksadresse
  Borggata 7
  0650 Oslo

  Personvern