Nå er vi en del av Høyskolen Kristiania

Nå er vi en del av Høyskolen Kristiania

2019-10-07

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Nå er vi en del av Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania skal bli et fremtidig arbeidslivsuniversitet. Nå er Norges dansehøyskole en del av satsningen.

Nå er vi en del av Høyskolen Kristiania
Høyskolen Kristianias ambisjon er å utvikle Norges mest attraktive og nyskapende fagmiljø innen kunstfag.
September 2019 ble Norges dansehøyskole og Musikkteaterhøyskolen en del av Høyskolen Kristiania.

Tidligere rektor og nå instituttleder ved Norges dansehøyskole, Ann Kristin Norum, ser mange spennende utviklingsmuligheter, i forbindelse med sammenslåingen. 

Fra venstre; rektor ved Høyskolen Kristiania, Arne Krumsvik, administrerende direktør ved Høyskolen Kristiania, Solfrid Lind og rektor ved Norges dansehøyskole, Ann Kristin Norum. Foto: Camilla Storvollen.
– Jeg er sikker på at denne sammenslåingen vil åpne for nye innovative studietilbud, både på bachelor-, master- og forskningsnivå. For studentene vil tverrfaglige samarbeid med nærliggende utdanninger være en berikelse, både faglig og sosialt. For de fagansatte, vil sammenslåingen med Høyskolen Kristiania ha stor betydning for utviklingen av kunstfagene, sier hun.Fra før har Høyskolen Kristiania et bredt spekter av studier innen musikk og scenekunst. Nå blir også dansen representert, noe rektor ved Høyskolen Kristiania, Arne Krumsvik, er glad for.
– Med dans som en del av studietilbudet har vi tatt et stort steg mot målet om å skape Norges første private kunstfaglige fakultet. Det som gjør dette til et reelt og annerledes alternativ til andre kunstfaglige utdanninger, er at vi innen musikk og scenekunst skal ha alle fagmiljøene samlet under ett og samme tak. Dette for å skape et unikt læringsmiljø og forberede studentene best mulig på det som vil møte dem i arbeidslivet, forteller Krumsvik.
Under offentliggjøringen av fusjonen viste studenter fra Norges dansehøyskole en koreografi av Subjazz. Foto: Camilla Storvollen. 

Gleder seg til tverrfaglige samarbeid 
Andrine Semb og Ingrid Johansen er studenter på fordypning i jazzdans ved Norges dansehøyskole. De gleder seg til å komme innunder en større institusjon, og trekker blant annet frem tverrfaglige samarbeid med andre studielinjer som en mulighet. 


 Det er veldig positivt for oss studenter å få mulighet til å bli en del av et større miljø. Det blir gøy å få samarbeide med studenter på andre studieretninger, og det er også spennende at det etter hvert åpner seg mulighet for å ta master, sier de.  Andrine Renate Terencio Semb (til venstre) og Ingrid Eide Johansen (til høyere). Foto: Camilla Storvollen

Her kan du lese mer om studietilbudet ved Høyskolen Kristiania

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern