Nordic Journal of Dance har"> Nordic Journal of Dance har" />

Hvordan skapes en dansepedagog-utdanners identitet?

Hvordan skapes en dansepedagog-utdanners identitet?

2017-01-05

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Hvordan skapes en dansepedagog-utdanners identitet?

I den siste utgaven av det dansevitenskapelige tidsskriftet Nordic Journal of Dance har

Hvordan skapes en dansepedagog-utdanners identitet?

I den siste utgaven av det dansevitenskapelige tidsskriftet Nordic Journal of Dance har Hilde Rustad og Marit Skreiberg, begge ansatt ved Norges dansehøyskole, undersøkt hvordan identiteten til dansepedagog-utdannere skapes og utvikles. De har blant annet sett på hvordan erfaring og meningsdannelse er nært knyttet til identitetskonstruksjon som pågående prosess.

 

Sammendrag

I denne artikkelen tar vi for oss dansepedagog-utdanneridentitet. Gjennom å undersøke én spesifikk utdanneridentitet viser vi hvordan praktisk basert dansekunnskap tilegnet gjennom dans skaper et fundament for danseundervisning og for undervisning av hvordan å undervise dans, så vel som for teoretiske danseemner. Gjennom denne undersøkelsen synliggjøres en mangel på «utdanner-utdannelse» innen dansepedagogutdannelse i Norge, og hvordan dansepedagogutdannere derfor i stor grad kan forstås som autodidakte. Vi viser i tillegg hvordan artikkelens gjennom bevisste valg har tilegnet seg «utdanner-utdannelse », og parallelt hvordan erfaring og meningsdannelse er nært knyttet til identitetskonstruksjon som pågående prosess. Artikkelen har en fenomenologisk filosofisk og metodisk tilnærming i tråd med Max van Manen, og forskningsmaterialet er samlet gjennom intervju, samtale og lesing av relevante tekster.

 

Artikkelen er foreløpig kun tilgjengelig i den trykte utgaven av tidsskriftet, men vil bli elektronisk tilgjengelig etter hvert. 

 

 

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern