Norges dansehøyskole får toppscore i studiebarometeret for 2016

Norges dansehøyskole får toppscore i studiebarometeret for 2016

2017-02-09

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Norges dansehøyskole får toppscore i studiebarometeret for 2016

I følge studiebarometeret for 2016 scorer Norges dansehøyskole helt på topp når det gjelder studentenes tilfredshet! Helhetsvurderingen er rangert til hele 4,8 poeng, der 5 er toppscore, og viser dermed at våre studenter er landets mest tilfredse.

Norges dansehøyskole får toppscore i studiebarometeret for 2016

 

Individet i fokus

Førsteamanuensis ved Norges dansehøyskole, Kari Hoaas tror det er flere viktige faktorer som medvirker til det positive resultatet. Blant annet tror hun den individuelle oppfølgingen er en viktig medvirkende årsak.

- Studentene får mye individuell oppfølging både i de teoretiske fagene og i de tekniske klassene. Gjennom individuelle samtaler som foregår hvert semester får de konkrete, personlige tekniske tilbakemeldinger. I de dansetekniske fagene tar vi utgangspunkt i studentens kropp, og målet er tydelig: å støtte hver enkelt student i utviklingen av sitt potensial. Gjennom studiet eksponeres de for mange ulike teknikker, prosjekter og arbeidsformer. Vi ønsker å gi dem en bredde og en dybde, så de kan finne sin interesse, sitt område. Dette gjelder både pedagogisk og kunstnerisk. De blir utfordret til å skape og være kreative, og de får mulighet til å jobbe utøvende på mange forskjellige arenaer. Blant annet har studentene et selvstendig forestillingsprosjekt i 2. studieår der de har ansvar for planlegging og gjennomføring av en danseforestilling, sier Kari Hoaas.

 

Kari Hoaas underviser studenter ved Norges dansehøyskole. Foto: Camilla Storvollen.

 

Helhetlig fagforståelse

Trude Haugland er ansvarlig for pedagogisk praksis ved Norges dansehøyskole. Hun er opptatt av å vise studentene sammenhengen mellom ulike fag, og spesielt relasjonen mellom teori og praksis.

- Det å skape en helhetlig forståelse av hvordan de ulike fagene virker sammen er viktig, for eksempel relasjonen mellom praksis og teori. I dansedidaktikk jobber studentene med bevissthet rundt egen uttrykksform. De jobber selvstendig med å utarbeide bevegelsesmateriale, som i ettertid blir gjenstand for faglig refleksjon i fellesskap. Dette gjør studentene mer reflektert rundt pedagogiske aspekter, og styrker samtidig deres bevissthet rundt eget kunstnerisk bevegelsspråk. På denne måten knyttes fagene sammen og skaper en helhetlig forståelse.

 

Veiledning og oppfølging

Høyskolelektor ved Norges dansehøyskole, Marit Skreiberg, mener undersøkelsen viser at studentene våre setter pris på den tette oppfølgingen de får gjennom studiet, både faglig og personlig.

- Dette er en hyggelig anerkjennelse for oss som pedagoger, og kan tyde på at studentene verdsetter måten vi har lagt opp studiet på. Det at vi følger opp studentene såpass tett som vi gjør, at vi er tilgjengelige for dem og til en hver tid har dem i fokus, er nok viktige faktorer. Vi har et stort fokus på individet, og mener hver student har sine unike kvaliteter og unike identitet. Gjennom studiet prøver vi å gi studentene de verktøyene de trenger for å kunne gå videre som utøvende danser, dansepedagog, koreograf eller andre roller innen dansekunstfeltet. Den bredden studentene får gjennom studiet fører til at de som nyutdannede dansekunstnere har mange muligheter der ute, forteller en engasjert Marit Skreiberg.

 

Internasjonalisering

Rektor ved Norges dansehøyskole Ann Kristin Norum er stolt av resultatet fra Studiebarometeret.

 

- Ved Norges dansehøyskole satser vi på internasjonalisering. Foruten fagansatte med profesjonell internasjonal erfaring har vi tilrettelagt for pedagog- og studentutveksling, gjennom Erasmusprogrammet, sier rektor. Hun legger også vekt på betydningen av den obligatoriske studieturen til Afrika, for alle studenter på første studieår. Gjennom studieturen, som varer i fire uker, utvikler studentene et bredere syn på dans både som sosial og kulturell kunstform.

 

Studenter fra Norges dansehøyskole danser sammen med studenter fra Makerere University i Uganda. Foto: Camilla Storvollen.  

 

Utvikling av dansefeltet

- Våre pedagoger har høy kompetanse både nasjonalt og internasjonalt, og er spisset innen sine respektive fagområder. Vi har flere pedagoger som er med på å utvikle fagfeltet gjennom forsknings- og utviklingsarbeid samtidig som de underviser ved skolen. I dette forsknings- og utviklingsarbeidet har studentene en medvirkende rolle.

Eksempler på pedagoger ved høyskolen som driver med FoU-arbeid er Marit Skreiberg, Irene Rothmund, Katja Bjørneboe, Hilde Rustad og Kari Hoaas.

 

Arbeidslivsrelevans

Det fremgår av Studiebarometeret at arbeidslivsrelevans er en viktig medvirkende årsak til studentenes tilfredshet. Rektor Ann Kristin Norum er helt enig i viktigheten av dette.

- Vi har et tett samarbeid med arbeidslivet både gjennom pedagogisk praksis, og forestillingsarbeid. Vi har også mange dyktige gjestepedagoger inne, både fra inn- og utland. Dette ser vi på som viktig når studentene skal ut og skape sitt eget nettverk. Målet er å gi våre studenter mange muligheter til å virke som dansekunstnere når de går ut. Dette ser vi at vi lykkes med i svært høy grad, blant annet gjennom en undersøkelse vi gjorde høsten 2016, blant tidligere studenter. Der kom det fram at en svært stor del av våre tidligere studenter virker som dansekunstnere ute i feltet!  

 

 

En fornøy rektor utenfor Norges dansehøyskole på Tøyen i Oslo. Foto: Camilla Storvollen.

 

Her kan du sammenlikne resultatene fra andre lignende institusjoner 

 

 

I denne artikkelen på Forskerforum.no presenteres Norges dansehøyskole på delt førsteplass sammen med Steinerhøyskolen i Oslo når det gjelder totalvurderingen av studiestedet. 

 

 

 

Her kan dere lese mer som studiebarometeret for 2016

 

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern