Et lite reisebrev fra Uganda

Et lite reisebrev fra Uganda

2017-09-01

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Et lite reisebrev fra Uganda

Gjennom tre uker har 1. årsstudentene fra Norges dansehøyskole samarbeidet med ugandiske studenter frem mot en dansefestival og en åpen dag. De har jobbet kreativt med å skape koreografier innen både tradisjonell folkedans, jazz, hiphop og moderne- og samtidsdans.

Et lite reisebrev fra Uganda

Studietur til Uganda siden 2011

Hvert år drar 1. årsstudentene ved Norges dansehøyskole på studietur. De siste 6 årene har studieturen gått til Makerere University i Uganda. Samarbeidet mellom Norges dansehøyskole og Department of Performing Arts and Film ved Makerere University har siden etableringen i 2011 fokusert på kulturutveksling og utveksling av danseteknikk og ulike dansestiler.


De siste årene har studentene jobbet med å skape interesse for utøvende dansekunst i Uganda med en stor danseforestilling, koreografert av pedagoger og koreografer ved de to institusjonene.


Gruppe: moderne- og samtidsdans. Foto: Camilla Storvollen.


Gruppe: moderne- og samtidsdans. Foto: Camilla Storvollen.


Ny 5-årsavtale

I 2016 ble en ny samarbeidsavtale for de neste fem årene signert, hvor en av de viktigste målsetningene ble å skape et tettere samarbeid mellom universitetet og samfunnet. “Ideen med å ha en åpen dag og dansefestival er å lage en bro mellom samfunnet og universitetet, for å synliggjøre utdannings- og karrieremuligheter”, sier rektor Ann Kristin Norum.


Gjennom tre uker har de norske og de ugandiske studentene samarbeidet i grupper. De har jobbet kreativt med å skape koreografier innen både tradisjonell folkedans, jazz, hiphop og moderne- og samtidsdans.


Gruppe: Jazz


Gruppe: jazz. Foto: Camilla Storvollen.  


Åpen dag


Målet med Åpen dag var å skape interesse for potensielle søkere til de utøvende kunstutdanningene ved Department of Performing Arts and Film (PAF) ved Makerere University. Prosjektet besto av selvstendig prosjektarbeid i grupper, hvor studentene jobbet kreativt og skapende. Det resulterte i flere kunstneriske innslag som viste hvilke utdanningsmuligheter som finnes ved PAF.


Gruppe: Hiphop


Gruppe: Hiphop. Foto: Camilla Storvollen.  

Dansefestival på Makerere University


Prosjektet besto også av en dansefestival som ble arrangert på universitetets campus. I arbeidet frem mot festivalen samarbeidet studentene i grupper. Gruppene var inndelt i; tradisjonell dans, hiphop, jazz og moderne- og samtidsdans. Hver gruppe koreograferte og fremførte sine prosjekter under dansefestivalen. Studentene imponerte virkelig både med tanke på koreografiene, samarbeidet underveis og fremførelsen!


Den norske ambassadøren i Uganda gjestet både Åpen dag og dansefestivalen


Den norske ambassadøren i Uganda gjestet både Åpen dag og dansefestivalen.

Her kan du se flere bilder fra helgens begivenhet!

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern