Alternativ Scene: Impro

Alternativ Scene: Impro

2017-11-26

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Alternativ Scene: Impro

Studentene på moderne- og samtidsdansfordypning improviserer i kunstutstilling.

Alternativ Scene: Impro

Få med deg 2. kl moderne- og samtidsdansfordypning gjøre impro på Kunstnernes hus lørdag 2. desember kl. 12 og 14.

Forestillingen er en del av prosjektet Alternativ Scene, og foregår i utstillingen "You are something else" av samtidskunstneren Vanessa Baird.

Utstillingen viser pastelltegninger laget spesielt for Kunstnernes Hus, og har flyktningkrisen som tema.

Prosjektansvarlig: Bibbi Winberg

Gratis inngang

Facebookarrangement

Foto: Kunstnernes hus

Studentene har i prosessen jobbet med følgende utsagn om kunstneren:

"Fra det lille til det store i omfattende landskaper og tablåer, ofte med en underliggende stemning av noe 
illevarslende og grotesk."


"Gjennom å anvende et kunstnerisk språk som trekker veksler på etablerte fortellertradisjoner og velkjente

eventyrillusjoner, spiller hun på arketyper og stereotypiene vi alle kjenner."
"Bairds kunst gjør et dypdykk ned i vår kulturelle underbevissthet, i kollektive traumer og skyldfølelse."

"Valørene er lyse og harmoniske, undertonen mørk og surrealistisk."Foto hovedbilde: Camilla Storvollen

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern