«Dette ser vi etter når vi ansetter nye pedagoger»

«Dette ser vi etter når vi ansetter nye pedagoger»

2017-11-27

FacebookGoogleLinkedInTwitter

«Dette ser vi etter når vi ansetter nye pedagoger»

KGB Dans og Ballett er blitt en kulturinstitusjon, og har hele 12 pedagoger i staben har utdannelse fra Norges dansehøyskole.

«Dette ser vi etter når vi ansetter nye pedagoger»


Siri Vestnes har vært daglig leder av KGB dans & ballett siden 2008. Hun er utdannet fra Den Norske Balletthøyskole i 1997
og har undervist i dans både på kveldsskoler og videregående skoler med danselinje.

Vi har spurt henne om utdannelsen og hva hun ser etter når hun ansetter nye pedagoger.Bakerste rad fra venstre, avgangsår: 
Oda Ytreøy (2013), Karianne Soot Iversten (1997), Bendik Sundby (2010), Trine Gomez (1981)
og Nina Grøholt 2000
Første rad fra venstre, avgangsår:
Siri Vestnes (1997), Sandra Solvi (2016), Bodil Hindrum (2017) og Catharina Salberg (2007)
Ikke tilstede:
Kristine Glenne, grunnlegger og styreleder (1981), Michel Gomez (2008) og Audun Kvam (2006) 


  1. Hva husker du best fra NDH, den gang Den Norske Balletthøyskole? 

    Jeg gikk ut fra Den norske Balletthøyskole i 1997.  Vi var samme gjeng i 3 år uten andre kull, så vi ble tett fulgt opp av både pedagoger og administrasjonen, og vi ble godt kjent med hverandre. Det er timene i metodikk og pedagogikk som står igjen for meg som de mest lærerike, samt jazztimene til Nina Lill Svendsen. Jeg husker også at det var stor stas å få besøk av en hip hop-lærer fra USA.  Det var i den spede begynnelsen av hip hop danseundervisning ved ballettskoler i Norge og føltes veldig kult å være del av!
  1. Hvorfor tror du det er så mange fra akkurat NDH som jobber på KGB dans og ballett?      

    Jeg mener at didaktikken og metodikken som Jorunn Kirkenær utviklet for undervisning av dans er svært god. Det å planlegge, organisere og gjennomføre opplæring av dans til barn og unge krever evnen til å bryte ned bevegelser og danseelementer. Det er fremdeles en del av Norges dansehøyskoles pensum, og gjør at studentene derfra har en forståelse for hva som trengs for å bli en god dansepedagog. Jeg opplever at mange fra NDH går videre til PPU studiet på KhiO, som gir den siste formelle undervisningskompetansen. 
  1. Hva ser dere etter når dere ansetter nye pedagoger? 

    KGB dans & balletts motto er «Faglig dyktighet og godt humør». Jeg ser etter dansepedagoger som utstråler danseglede og har evnen til å gi systematisk danseopplæring til barn og ungdom. Det er viktig for meg at de som jobber her er gode medarbeidere og tar yrket som dansepedagog seriøst. Vi former framtidens dansekunstnere, men skal også være et breddetilbud - altså høy faglig progresjon med masse motivasjon slik at flest mulig blir i dansen lengst  mulig!

Kristine Glennes Ballettskole, i dag KGB dans & ballett, ble grunnlagt i 1981 av Kristine Glenne, som også er utdannet ved NDH, mottok i 2011 Kongens fortjenestemedalje i sølv for sitt virke og sin innsats for dans i Bærum. Skolen er i dag, 30 år senere, en anerkjent kulturinstitusjon, kjent for kvalitet på alle plan. Skolen begynte i leide lokaler rundt omkring i hele Bærum, før de i 1983 fikk faste lokaler i Info-Rama. I dag har skolen 3 avdelinger, med totalt 6 saler;  to i Sandvika sentrum, to på Holmen Senter på Nesbru, to på CC Vest på Lilleaker.Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern