Her kommer Kulturstedet

Her kommer Kulturstedet

2017-12-05

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Her kommer Kulturstedet

Et nytt kulturhus planlegges i lokalene i Borggata hvor Norges dansehøyskole har holdt til de siste 20 årene. Når Kulturstedet står ferdig høsten 2019 vil mange muligheter åpne seg, både for høyskolen, beboerne i området og ikke minst for aktører i scenekunstmiljøet.

Her kommer Kulturstedet
Kulturstedet er Tøyens nye møteplass for aktører innen kunst og kultur i Oslo, med fokus på scenekunst. Her vil det være muligheter for å arrangere konserter, festivaler, forestillinger, kunst- og kulturdebatter og andre kulturarrangementer. Det vil tilrettelegges spesielt for kulturaktører som arbeider for og med barn og unge, samtidig skal Kulturstedet være en arena for nyutdannede og etablerte scenekunstnere.


Illustrasjon: Nord Arkitektur


Norges dansehøyskole har holdt til i deler av lokalene siden 1997, og vil nå inngå som en aktør i Kulturstedet på lik linje med andre leietakere som kommer inn. De to bygningene  som ligger vegg i vegg vil åpnes slik at man kan ferdes på tvers av fabrikk-delen og den mer ærverdige administrasjonsfløyen. Totalarealet er på ca. 5000 kvm, så Kulturstedet vil romme både scene, kontorer, øvingsrom, dansesaler, garderober, resepsjon, bibliotek, treningsrom og en kafé. Asp Eiendom, som eier bygget har engasjert Nord Arkitektur v/ Marty Bashevkin til å håndtere rehabilitering og tilpasning av bygningen til Kulturstedets behov.


Her kan du lese Aftenpostens artikkel om Kulturstedet Ledige lokaler 

Både scenen, øvingslokalene, dansesalene og flere av kontorplassene vil leies ut til aktører innen scenekunstfeltet. Det vil være mulig å leie midlertidig for et prosjekt eller mer permanent. 

“Vi ønsker å få inn aktører som kan tilby kulturelle aktiviteter til beboerne i bydel Gamle Oslo” sier Ann Kristin Norum som er rektor ved Norges dansehøyskole og pådriveren for Kulturstedet. Lokale, nyetablerte kunstnere vil ha en arena for både produksjon og formidling, samtidig vil nasjonale og internasjonale samarbeid og gjestespill initieres kontinuerlig for å styrke det lokale kulturlivet med kunstnerisk arbeid på høyt nivå. Ønsket er at huset skal være en levende møteplass der alle føler seg velkommen. 


Kulturstedet vil drives av Stiftelsen Kulturstedet, hvor styret består av representanter fra scenekunstmiljøet i oslo, samt personer med fagkompetanse innen jus og forretningsvirksomhet. Interimstyret ble opprettet i september 2017, og arbeider med å fastsette vedtekter og reglement for Kulturstedet. Det endelige styret vil fastsettes i januar 2018. 


Ønsker du mer informasjon om leie av lokaler i Kulturstedet kan du besøke nettsiden www.kulturstedet.no eller sende en mail til info@kulturstedet.no

Slik ser det ut i dag der scenen "Fabrikken" skal fylle tre etasjer. Det industrielle uttrykket fra margarinfabrikken skal bevares i byggeprosessen. Foto: Camilla Storvollen


Her kan du lese hva VårtOslo skrev om lanseringen


Lanserte planene for Kulturstedet

I november ble planene for Kulturstedet lansert. Det ble en innholdsrik begivenhet med serbisk folkedans, hiphop, harpe, rap og moderne dans.

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, var en av de fremmøtte som benyttet anledningen til å si at “Planene for Kulturstedet er helt riktig tenkt, og jeg håper virkelig at dere får til det, og at vi sammen kan få til det.” Partileder for Venstre, Trine Skei Grande var også til stede, og ønsket Kulturstedet velkommen til nabolaget.


Fra lanseringen av Kulturstedet i november. Foto: Renate Madsen.


Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern