Vil styrke dansens rolle i skolen

Vil styrke dansens rolle i skolen

2018-01-10

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Vil styrke dansens rolle i skolen

Tidligere NDH-student Hanne Aalberg drømmer om å bidra til at dansen får større plass i skolen. I mai 2017 leverte hun masteroppgaven «Dans for kroppsøvingslærer- og musikklærerstudenter – et dansedidaktisk FoU-prosjekt ved en PPU-utdanning i kroppsøving og musikk».

Vil styrke dansens rolle i skolen


Hvordan var det å være masterstudent ved NTNU?
Det var spennende, givende og utfordrende å være masterstudent ved NTNU. Etter endt studiet ved NDH ønsket jeg å tilegne meg ny kunnskap og nye perspektiver, og søkte derfor på masterstudiet ved NTNU. Det var en stor overgang å skulle jobbe så teoretisk og akademisk med skriving. Jeg opplevde det likevel som spennende å skulle sette ord på tankene jeg hadde om dans på en ny måte. Studieretningen jeg valgte (kunstfagsdidaktikk) tar opp studenter med ulik kunstnerisk bakgrunn. 

I mitt kull var det både musikere, teaterpedagoger og lærere med fordypning i kunst og håndverk. Det var givende å diskutere didaktiske problemstillinger med lærere fra andre estetiske felt. Dansens rolle i grunnskolen ble etter hvert et tema jeg ble mer og mer interessert i, og i mai 2017 leverte jeg masteroppgaven «Dans for kroppsøvingslærer- og musikklærerstudenter – et dansedidaktisk FoU-prosjekt ved en PPU-utdanning i kroppsøving og musikk». 


Har bachelorgraden ved Norges dansehøyskole gitt deg et godt grunnlag for å kunne gå videre med høyere utdanning innenfor dansefeltet? 
Bachelorgraden ved NDH har helt klart gitt meg grunnlag for å gå videre med høyere utdanning på flere nivå. Å skrive masteroppgave er et stort stykke arbeid. Jeg hadde aldri klart det uten arbeidsmoralen og selvdisiplinen jeg har tatt med meg fra NDH. Årene på NDH har gjort meg hardtarbeidende og gjør at jeg relativt uredd søker utfordringer for å fortsette å utvikle meg. 

De spennende praksisukene vi hadde ved NTGU og Kampen skole var med på å bevisstgjøre meg på hvor mye dansen kan bidra med i en skolehverdag og gjorde meg interessert i temaet som jeg skrev masteroppgave om: dans i skolen. Flere av pedagogene ved NDH drev selv med høyere utdanning innenfor dans og jeg ble inspirert av deres stå-på-vilje og evne til å utvikle og styrke dansefeltet. Her minnes jeg spesielt Trude, Irene og Marit som med dette var med på å åpne opp forståelsen min om at det fantes mange ulike muligheter for å arbeide videre med dans etter endt bachelorgrad.Hvilke drømmer har du for ditt liv og virke som dansekunstner/dansepedagog? 
Jeg har mange drømmer for fremtiden. Som dansepedagog i kulturskolen ønsker jeg at så mange som mulig skal få oppleve gleden det er i å danse. Jeg ønsker å fortsette å skape store og små øyeblikk for elevene mine. Jeg har et ønske om å være med på å utvikle Stjørdal kulturskole (der jeg jobber fast), og kulturskolen for øvrig, videre.
«Jeg brenner for å styrke dansens posisjon i grunnskolen og drømmer om å bidra til at dansen får større plass i skolen.»

Jeg ønsker også at vi i fremtiden får en måte å kvalitetssikre danseundervisningen som foregår i skolen og håper at dansen får en betydelig større plass i lærerutdanningen (og i lærerplanen!) og ønsker å arbeide for dette!

Holder du på med noen spennende prosjekter som du kan fortelle litt om? 
I tillegg til mitt daglige virke som dansepedagog, driver jeg i samarbeid med to teaterpedagoger et spennende prosjekt som heter «Teater bak Murene». For tredje gang var jeg med på å sette opp forestilling med og for innsatte på innsiden av et fengsel i desember. Det er spennende å jobbe med dans og kropp under disse rammene og jeg gleder meg til å fortsettelsen av dette arbeidet! 

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern