Stipend for mannlige dansere

Stipend for mannlige dansere

2018-02-16

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Stipend for mannlige dansere

Norges dansehøyskole ønsker å rekruttere flere dyktige, mannlige dansere! For studieåret 2018/2019 deler vi ut to stipend til kvalifiserte mannlige dansere som ønsker seg en karriere innen dans. Stipendet dekker hele studieavgiften til vårt treårige bachelorstudium i dans med pedagogikk.

Stipend for mannlige dansere


Søkere må:
  • Vise gode danseferdigheter, gjerne i alternative dansestiler
  • Ha et ønske om å få en utdanning og karriere innen dans
  • Være bosatt i Norge
  • Ha fullført videregående utdanning eller oppfylle spesielle faglige krav

Man søker på vanlig måte, og blir invitert til opptaksprøve. Hvis man får tilbud om plass på studiet, kan man bli tilbudt stipend. I søknaden spesifiserer man om man ønsker fordypning i jazzdans eller moderne- og samtidsdans.


Her kan du lese mer om stipendordningen


Søknadsfrist: 1. mars 2018


Les mer om opptaksprosessen her

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern