Workshop med Catherine Michelet

Workshop med Catherine Michelet

2018-03-06

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Workshop med Catherine Michelet

Denne uken har studentene på 3. studieår hatt workshop med Catherine Michelet, i forbindelse med urpremieren på forestillingen Boxism. Gjennom samarbeidet med Bærum Kulturhus har studentene tidligere vært og sett på en prøve og så selve forestillingen i Bærum Kulturhus.

Workshop med Catherine Michelet

"To be put in a box"
Boxism tar for seg temaet utvisking av menneskeskapte grenselinjer og båser. Tittelen er basert på det engelske uttrykket "to be put in a box", eller på norsk, "å bli satt i bås", og henviser til at det å sette hverandre i bås er et samfunnsfenomen på lik linje med andre -ismer; racism, feminism, nationalism, sexism osv.
Hva er det i oss som gjør det så lett å møte annerledeshet med skepsis? – Is it time to break the box?

Workshop med Catherine Michelet ved Norges dansehøyskole. Foto: Camilla Storvollen

Bærum Kulturhus omtaler forestillingen som
"En eksplosiv danseforestilling om å bryte menneskeskapte grenser."  
Catherine Michelet står for både idé, konsept, kunstnerisk ledelse og koreografi. Michelet er utdannet danser fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har de senere årene jobbet med koreografi ved siden av sitt virke som utøver. Hun har jobbet som utøvende danser innen et bredt spekter av stilarter, som jazzdans, samtidsdans og hip hop. Hun har medvirket i diverse produksjoner for scene og TV, og turnert landet rundt med flere oppsetninger.

Forestillingen spiller også i Stavanger Konserthus under RAS dansebiennale. Turneen er produsert av Bærum Kulturhus -Regionalt kompetansesenter for dans.
Workshop med Catherine Michelet ved Norges dansehøyskole. Foto: Camilla Storvollen

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern