Teater og dans bak murene i Cape Town

Teater og dans bak murene i Cape Town

2017-09-20

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Teater og dans bak murene i Cape Town

Tidligere student Åse Røseth jobber som dansepedagog på et jobbutvekslingsprogram i Cape Town, utviklet av norske Vardeteateret i samarbeid med Sør-Afrikanske NICRO, støttet at Fredskorpset.

Teater og dans bak murene i Cape Town

Foto: Belinda Bowling

Programmet tilbyr lovovertredere reintegrering gjennom drama, teater og dans med målsetning om å bruke teater og dans som rehabilitering og reintegrering av innsatte og prøveløslatte.

 

Foto: Lufezo Jigga Thomas

 

Hva er din utdanningsbakgrunn?


Jeg studerte ved Norges dansehøyskole på fordypning i moderne og samtidsdans samt at jeg gikk linjen som het: Dans, kunst og kulturformidling. Jeg har jobbet mye som dansepedagog på kulturskoler, private ballettskoler og videregående skole, tatt ettårig PPU i dans ved Universitetet i Stavanger og er nå igang med master i dans NOMAD`s ved NTNU.


Kan du fortelle om prosjektet du jobber med nå?

 

Våren 2016 fikk jeg jobb i Vardeteateret som driver et teaterprogram med utveksling til Cape Town, Sør-Afrika. Teaterprogrammet søker å bruke teater og dans som rehabilitering og reintegrering av innsatte, det vil si at vi jobber både med fanger på innsiden av fengsel og på utsiden med prøveløslatte. Hvert år setter vi opp en stor forestilling på Artscape Theatre Centre i Cape Town som er det største scenehuset i byen, hvor de innsatte er høyst deltakende i den skapende prosessen og som utøvende på scenen. Forestillingene er basert på deltakernes egne historier og opplevelser og er et fint møtepunkt hvor publikum kan stille spørsmål til utøverne rett etter forestillingen.

 

Hva er din rolle i prosjektet?


I jobben min som dansepedagog i prosjektet, er jeg ansvarlig for dans og koreografi i et team hvor jeg samarbeider med to teaterpedagoger og én prosjektleder. Jeg er med på daglige treninger både i og utenfor fengselet, hvor jeg utfører og lærer bort grunnelementene i dans. Mye av jobben er også å trene dem i fysisk bevegelse, da det ikke er mye mulighet for dette i fengselet. Og til slutt, men ikke minst koreografere det visuelle uttrykket i den store forestillingen sammen med teaterregissør og deltakerne.

 

Foto: Belinda Bowling

 

The Making of a Criminal Part 2, som vises på Artscape Theatre Centre i Cape Town fra 28.-30. september 2017 består av to teaterproduksjoner, skrevet og fremført av ti innsatte fra Pollsmoor Correctional Centre, fire prøveløslatte og mennesker i risikogrupper under regi av Help, I’m Free (NICRO Sør-Afrika & Vardeteateret, Norge). Forestillingen gir et innblikk i utøvernes fatale valg og mørke stunder, i tillegg til skjøre drømmer og håp for fremtiden, i brutal kontrast til uvissheten i deres nåværende omstendigheter. Forestillingen er den femte produksjonen siden etableringen av NICRO, Help I am Free, i Sør-Afrika. 

 

Foto: Belinda Bowling

 

The Making of a Criminal Part 2 vil vise oss hvordan vi alle er ansvarlige for det samfunnet vi skaper, noe som igjen former oss som mennesker. Ved hver forestilling oppretter vi en dialog med publikum for å kunne bygge en bro over fordommene og frykten. Det er et stort stigma forbundet med kriminell bakgrunn og det er fint for deltakerne å få mulighet til å vise familie og omverden en ny side ved seg selv gjennom en scenisk fremføring, som er en bragd i seg selv. Hvor ligger ansvaret for endring? Hos individet eller hos samfunnet? Budskapet er: Valget om endring starter med deg og meg.

 

Trailer fra forestillingen:

 

 

Facebookarrangement

Tekst: Hanne Kafri Andersen

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern