Andreårsstudenter koreograferer og danser skjebnegudinner i Korsvikaspillet

Andreårsstudenter koreograferer og danser skjebnegudinner i Korsvikaspillet

2018-06-15

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Andreårsstudenter koreograferer og danser skjebnegudinner i Korsvikaspillet

Andreårsstudentene Silje Mathisen, Anita Arisland og Andréa Dybvik både koreograferer og danser i Korsvikaspillet. Spillet er et årlig uteteater i regi av Catrine Telle med premiere torsdag 21. juni i Korsvika på Lade i Trondheim.

Andreårsstudenter koreograferer og danser skjebnegudinner i Korsvikaspillet


Historien spinner rundt en av sagatidens mest kjente hendelser – historien om hvordan den mektige Håkon Jarl endte sine dager i et grisehus på Rimol, drept av sin betrodde trell, Kark.  De tre spiller de tre skjebnegudinnene - nornene - fra norrøn mytologi.

Fra forestillingen i 2016 - Foto: Harald Øren

Hvordan fikk dere denne muligheten?

Silje var med som danser i 2013, og fikk forespørsel om å være med av en som sitter i styret for årets Korsvikaspill. Deretter ble hun spurt om hun kjente to andre aktuelle dansere. Kontraktene ble underskrevet i et møte med regissør og produsent, hvor vi sammen kartla våre oppgaver og roller.  

F.v.: Silje Mathisen - «Urd» Anita Arisland  -  «Verdande» Andréa Dybvik - «Skuld» 


Er det noe spesielt fra studiet som dere vil trekke frem, som har vært spesielt nyttig i denne prosessen?

Det som har vært spesielt viktig for oss fra dette studiet, er all erfaringen fra det selvstendige forestillingsprosjektet vårt dette året, hvor både Andrea og Silje koreograferte. Her ble vi utfordret på det koreografiske i form av ulike sceniske løsninger - både i form av visuelle og andre sceniske virkemidler og i komposisjon av selve bevegelsesmaterialet. I studiet har vi også lært mye om hvordan man kommuniserer med andre, i forhold til hvordan man ordlegger seg i en samarbeidsprosess. Dette opplevde vi var en styrke i møte med interne og eksterne samarbeidspartnere. I tillegg har det dansetekniske arbeidet i studiet bidratt til at vi er veldig bevisste på hva vi utformer av bevegelsesmateriale, med blant annet tanke på form, bevegelseskvaliteter og uttrykk.    

Hva har dere lært så langt gjennom arbeidet med denne forestillingen? 

Dette har vært en krevende men spennende utfordring for oss alle tre. Både med tanke på utarbeidelse av materiale, men også i forhold til jobben som dansere. Det har vært lærerikt å ha et tett samarbeid med regissør Catrine Telle, hvor vi som dansere har hatt i oppgave å utarbeide og utforme hennes kunstneriske visjon. Det har vært viktig for oss å skjønne hennes ideer, ønsker, tanker og mål. Nå gleder vi oss til å sette sammen det ferdige materialet sammen med kor, statister, frivillige og profesjonelle skuespillere og sangere.


Fra forestillingen i 2016 - Foto: Harald Øren
 
Korsvikaspillet har premiere torsdag 21.juni i Korsvika på Lade i Trondheim, med forestillinger hver dag i perioden 21. - 25. Juni.


Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern