NDH inngår spennende samarbeid med Høyskolen Kristiania

NDH inngår spennende samarbeid med Høyskolen Kristiania

2018-06-20

FacebookGoogleLinkedInTwitter

NDH inngår spennende samarbeid med Høyskolen Kristiania

Norges dansehøyskole, Høyskolen Barratt Due og Musikkteaterhøyskolen har inngått intensjonsavtale med Høyskolen Kristiania. Ambisjonen er å utvikle Norges mest attraktive og nyskapende fagmiljø innen kunstneriske utdanninger.

NDH inngår spennende samarbeid med Høyskolen Kristiania
Høyskolen Kristiania har en ambisjon om å bli Norges første private arbeidslivsuniversitet. Som en del av dette ønsker de, i samarbeid med de tre høyskolene innen utøvende musikk og scenekunst, å utvikle et kunstfaglig fakultet hvor kreativitet, entreprenørskap og videreutvikling av kunstformene står i sentrum. Høyskolen Kristiania innleder nå forhandlinger med de ulike høyskolene, og målet er å inngå endelige avtaler i løpet av høsten 2018. Dette vil ikke medføre endringer for nåværende studenter ved Norges dansehøyskole. På sikt vil våre studenter nyte godt av et større fagmiljø, med flere muligheter for tverrfaglig samarbeid, og mange nye studietilbud.

Felles verdigrunnlag
Alle skolene har et ønske om å samle et større fagmiljø innen utøvende musikk og scenekunst, og utnytte mulighetene for et tverrfaglig samarbeid innad i fagmiljøet, og på tvers av ulike fagområder. De deler alle et grunnleggende verdisett om å være tett på praksisfeltet, ha enkeltstudenten i sentrum og være nyskapende.

- Vi ser mange spennende synergieffekter og muligheter ved en eventuell sammenslåing. Våre studenter og pedagoger vil kunne nyte godt av et større fagmiljø, med flere muligheter for tverrfaglig samarbeid, og mange nye studietilbud, sier Ann Kristin Norum, rektor ved Norges dansehøyskole.


Rektor ved Norges dansehøyskole,  Ann Kristin Norum, er begeistret over de mange mulighetene ved et eventuelt samarbeid. Foto: Camilla Storvollen.


Høyskolen Kristiania
Høyskolen Kristiania er en akkreditert høyskole med solid økonomi der alt overskudd går tilbake til høyskolen og blir investert til det beste for studentene. De har studiesteder i Oslo, Bergen og på nett. I tillegg til høyskolestudier tilbyr stiftelsen høyere yrkesrettet utdanning gjennom Fagskolen Kristiania. I 2017 fusjonerte Høyskolen Kristiania og Westerdals Oslo ACT, og den nye sammenslåtte høyskolen har til sammen 10 000 studenter, 460 ansatte, og 700 millioner i omsetning.

– Med våre ambisjoner om å vokse som høyskole, ønsker vi å differensiere oss. Disse høyskolene har en spennende studieportefølje og pedagogikk som passer godt inn i vår visjon om et arbeidslivsuniversitet. Sammen skal vi bygge et kunstfaglig fakultet med et nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt, sier administrerende direktør ved Høyskolen Kristiania Solfrid Lind.Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern