«Viser profesjonell dans på sosiale møtesteder»

«Viser profesjonell dans på sosiale møtesteder»

2018-06-27

FacebookGoogleLinkedInTwitter

«Viser profesjonell dans på sosiale møtesteder»

Med et sterkt ønske om å styrke dansemiljøet og fange et større publikum, startet tidligere NDH-studenter Dansekollektivet høsten 2014.

«Viser profesjonell dans på sosiale møtesteder»

Fortell litt mer om ideen bak Dansekollektivet?

Vi hadde en opplevelse av at dans ikke var en del av den allmenne kulturelle referanserammen i Norge, og dette ønsket vi å gjøre noe med! Vi så for oss et konsept der dans ble presentert mer som en konsert, og at dette kunne føre til en lavere terskel for folk til å bare stikke innom og se litt dans.
I tillegg var det et ønske å bidra til å samle dansemiljøet og skape flere visningsarenaer for ny norsk dansekunst. Det å bli kjent med dansere som driver med ulike sjangre, og som har gått på ulike skoler mener vi også er med på å skape et sterkere og inkluderende dansemiljø som igjen vil være mer synlig utad.

Fotograf: Maja Brenna Hvem er dere?

Dansekollektivet er en gruppe unge danseentusiaster som aktivt jobber for å synliggjøre og tilgjengeliggjøre dansekunst i Oslo.

Vår hovedaktivitet er å arrangere forskjellige visningsplattformer og eventer der dans - ofte i samarbeid med musikere og visuelle kunstnere - presenteres på offentlige steder.


«Vår strategi er å vise profesjonell dans på sosiale møtesteder. Dette gjør vi for å vekke den generelle interessen for dansekunst hos et større publikum.»
Fortell litt om arrangementet Vin&Valsen

Vin&Valsen er vårt første konsept, som vi nå har arrangert 19 ganger. Arrangementet er stadig i utvikling, og har etter samarbeidet med CODA International Dance Festival høsten 2017, fått muligheten til å profesjonaliseres ytterligere. V&V er en plattform og visning av profesjonell dansekunst på utradisjonelle scener for dans i Oslo sentrum, med varighet på circa én time. Arrangementsformen har fokus på en god sosial atmosfære med profesjonelt kunstnerisk og kulturelt innhold. Mellom visningene er det pauser med mulighet til å omgås venner og bekjente.
Vin&Valsen Arrangementer:

2016: V&V ved Slottsfjell festivalens campingscene
2016: V&V (lengre versjon i form av festival) på Sukkerbiten
2017: V&V (lengre versjon i form av festival) på Pila
2017: V&V i samarbeid med CODA, ved CODA International Dance Festival 17’
2015-2018: V&V som klubbkonsept flere ganger ved Kulturhuset i Oslo.
26.05.18: V&V utendørs på SALT i samarbeid med CODA.


Er det noe som har vært spesielt nyttig fra studiet ved NDH i arbeidet med Dansekollektivet?

Et vesentlig aspekt er nettverket og bekjentskapene vi fikk gjennom årene på NDH. Kollektivet består per dags dato av NDH-alumni fra tre ulike årskull, og mange av bekjentskapene ble gjort i løpet av tiden på skolen. Det vi også fikk noe innblikk i under studiet ved NDH var viktigheten av å skape sin egen arbeidsplass, noe vi har valgt å ta enda et hakk videre ved å skape plattformer og muligheter for å vise egne prosjekter og arbeid.Fotograf: Maja Brenna 

Hvilke mål har dere for Dansekollektivet fremover?

Vi ønsker oss et sted å være, med kontorer og kanskje til og med et studio. Med den muligheten vil vi kunne produsere forestillinger i samarbeid med andre, med Dansekollektivets mål om å tilgjengeliggjøre dansekunsten. Flere må ta i bruk Dansens Hus og Operaen og gå å se danseforestillinger, og vi ser på oss selv som et ledd i den utviklingen ved å tilby et lavterskeltilbudsom kan inspirere flere til å se mer dans.
Vi kommer til å jobbe videre med å nå ut til flere dansekunstnere og scenekunstnere, og å bidra til å skape flere plattformer og muligheter der unge og nyetablerte dansekunstnere kan vise egne prosjekter og arbeid. I tillegg er målet å fortsette og skape samarbeid med forskjellige kunst- og kulturorganisasjoner/arenaer. Det er også et ønske å få til samarbeid over landegrenser, vi ser at det er mye å lære av våre nærmeste naboland.


Har dere noen gode råd til nåværende dansestudenter ved NDH?

Se danseforestillinger, bli med på seminarer, workshops, diverse arrangementer allerede som student! Det øker mulighetene for å bli kjent med folk i feltet, noe som kan lette overgangen fra student til profesjonell dansekunstner. Tør å ta kontakt! Gjerne snakk med oss om du vil!
Dansekollektivet består av tidligere NDH-studenter Thea Ericson Aarnes (Kull 20), Stine Birkedal Dombeck (kull 20), Karoline Heggedal (kull 20), Caroline Blomqvist (kull 21), Alexandra Pineros Flores (kull 21), Mari Angell-Petersen Grønnesby (kull 21), Malin Persson (kull 21), Bodil Vikane Hindrum (kull 24)
Siren Hermansen (kull 21) har takket ja til å bli med i DK fra september. Oda Karin Ytreøy (kull 20) var med på å grunnlegge Dansekollektivet, men har trukket seg tilbake. Guro Lepperød og Ola Kristian Schiefloe er rådgivere.


Sjekk ut Dansekollektivet på Facebook og Instagram eller https://dansekollektivet.squarespace.com/

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern