Mot en mer kollektiv tankegang

Mot en mer kollektiv tankegang

2016-02-19

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Mot en mer kollektiv tankegang

Intervju med Kari Hoaas, førsteamanuensis ved Norges dansehøyskole. Kari Hoaas har vært fast ansatt ved Norges dansehøyskole siden 2006, hun underviser i moderne- og samtidsdans og performance skills.

Mot en mer kollektiv tankegang

Kan du fortelle litt om din rolle og ditt arbeid ved Norges dansehøyskole?

 

 - Jeg begynte på NDH som timelærer i 2004 og fra 2006 har jeg vært fast ansatt, først som leder for moderne- og samtidsdans fordypning, deretter som førsteamanuensis fra 2008. Jeg underviser i moderne- og samtidsdans -teknikk, -repertoar, komposisjon, koreografiske fag og koreografisk veiledning, arbeidslivskunnskap og performance skills. Jeg er også veileder for studentenes egne forestillingsprosjekter. I tillegg koreograferer jeg for studentforestillinger og tilrettelegger og planlegger forestillingsprosjekter. Jeg har vært med å utvikle fordypningen i utøvende dans og forestillingsarbeid og det har vært et spennende arbeid. Jubileet markerer også mitt tiende år som fast ansatt, og den tiende originalkoreografien jeg skaper for 3. klasse moderne- og samtidsdans sin avgangsforestilling.

 

Kan du si noe om hva NDH er gode på når det gjeler å utdanne dansere, koreografer og pedagoger som skal ut i feltet og jobbe?

 

 - Bachelorgraden ved NDH gir et meget godt grunnlag for å kunne jobbe med dans i et livsløpsperspektiv. Hovedfokuset gjennom utdanningen er treningen som utøvere, og dette berikes av de skapende og koreografiske fagene, samt teori- og pedagogikkfagene. Vi mener dette gir studentene en dypere og bredere forankring i faget dans med et helhetlig perspektiv som kan gi mange yrkesmuligheter videre. Studentene læres opp til å være selvstendige, og å skape sine egne framtidige arbeidsplasser og prosjekter, i tillegg til å bli sterke og særegne utøvere. NDH er dyktige på å se hver enkelt student, og å møte og støtte hver enkelt i å finne og dyrke sine egne interesser i dansen. Vi forsøker å hjelpe dem med å se sine egne muligheter og tørre å følge egne ambisjoner videre, det være seg som danser, pedagog, koreograf eller gründer.

 

Hva er det viktig at vi passer på videre, hva trenger vi å bli bedre på?

 

 - NDH er en liten og uavhengig høyskole og studentene våre kan noen ganger bli litt isolerte da vi er et lite miljø. De gangene vi har fått til samarbeid som involver studenter fra andre høyskoler og universiteter innen dans, musikk eller andre relaterte kunstfagområder har dette alltid vært udelt berikende for studentene våre, og utvidet deres perspektiver. Slike samarbeidsprosjekter ønsker vi å gjøre mer av, fordi det skaper en bredere tilhørighet blant studentene til det norske dansekunstmiljøet de skal inn i senere. Studentene ved NDH jobber mye i samarbeidsprosjekter, både kunstnerisk og pedagogisk gjennom studiet, og dette gjør dem dyktige på å samarbeide og skape dansekunst. Å være en institusjon som både skal gi et godt, men også bredt faglig grunnlag, som favner både viktige tradisjoner og historie, men samtidig har fokus på samtidens former, er i seg selv alltid utfordrende. Som institusjon kan vi bli enda bedre på å orientere oss i feltet utad, og i de nye strømningene i dansekunsten. NDH er gode på å tilrettelegge for de ansattes mulighet for forsknings- og utviklingsarbeid og videreutdanninger. Som institusjon bør vi i større grad synliggjøre dette arbeidet utad.

 

 

 

Fotograf Bianca Emilia

Studenter ved Norges dansehøyskole. Foto: Bianca Emilia. 

 

 

Hva ser du som viktige tendenser eller trender?

 

 - Dansefeltet i dag bærer preg av at danseteknikker og stiler blandes og brukes på forskjellige måter av koreografer. De tradisjonelle skillene hvor ulike danseformer ble vist, er nå forandret. En kan gjerne se utpreget samtidsdanskoreografi i en opera, og breaking-elementer i en samtidsdansforestilling. Dette betyr at dansere i dag trenger en allsidig trening, men ikke minst trenger de å bli styrket i sitt eget talent, og å finne sin egen særegenhet som utøver. Å skape forestillinger er jo alltid preget av samarbeid, og dansere i dag er ofte også medskapende til koreografiene. Den nye trenden er at flere og flere dansekunstnere jobber sammen. De går sammen i skiftende grupper og skaper dansekunst og prosjekter kollektivt, der de oftere er både skapende og utøvende samtidig. Jeg tenker denne dreiningen mot kollektive arbeidsformer vi ser i dansekunsten nå, også er et uttrykk for større samfunnsstrømninger, og et verdiskifte fra en individualistisk mot en mer kollektiv tankegang i tiden vi lever i nå.

 

 

Er det noe annet du har lyst til å føye til i forbindelse med jubileet?

 

 - Jeg synes det er fantastisk at NDH nå har eksistert i 50 år, det skal vi være stolte av. Jeg har nå selv jobbet her i 10 år og har fått være med på å utdanne mange dyktige dansekunstnere som det er gøy se blomstre, utvikle seg og sette sitt preg på det norske dansefeltet. Dessuten er det en god arbeidsplass med et meget godt kollegium av faglig dyktige ansatte. Vi har god takhøyde og rom for faglige motsetninger og fagdiskusjoner i kollegiet, men alltid med respekt og humor! Det er noe jeg verdsetter meget høyt og mener er uvurderlig i utviklingen av studiet videre.


Kari Hoaas er førsteamanuensis og kunstnerisk ansvarlig ved Norges dansehøyskole. Hun er utdannet ved Den Norske Operas Ballettskole/Fagerborg Videregående skole, Alvin Ailey American Dance Center og Merce Cunningham Studio i New York, i tillegg til en rekke kurs og workshops hovedsakelig innen releasebasert dans, improvisasjon og komposisjon.

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern