«Det er mange veier til Rom»

 «Det er mange veier til Rom»

2017-10-15

FacebookGoogleLinkedInTwitter

«Det er mange veier til Rom»

Malin Schanett Isaksen (26) gikk ut fra Norges dansehøyskole i juni 2013. Etter fire års arbeidserfaring som pedagog og koreograf, er hun tilbake på skolebenken. Denne gangen på PPU-studiet ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO). Vi stilte henne seks spørsmål om den nye studiehverdagen, tilbakeblikk på utdanningen ved NDH og veien videre!

 «Det er mange veier til Rom»


Hvordan er det å være student ved KHIO? 

 

Å være student på KHIO er veldig gøy! PPU-studiet er veldig interessant, kanskje særlig med bakgrunnen min fra NDH. Siden jeg har jobbet fulltid som dansepedagog og koreograf siden jeg gikk ut i 2013, har jeg mange knagger å henge fagstoffet på. Vi er inne på forskjellige fagområder som anatomi, utviklingspsykologi, og jeg har definitivt fått bruk for den didaktiske relasjonsmodellen vi fikk introdusert av Marit Skreiberg. Malin Isaksen (26), studerer PPU ved KHIO.  Foto: @dancemalin 


Vi har også tilgang til et ekstraordinært bibliotek innenfor vårt fagområde, treningsrom og mulighet til å booke studio for å jobbe med egen praksis og utforskning, i tillegg til full adgang til skolen syv dager iuken mellom kl. 06.00 og 24.00. 

 

Kan du fortelle kort om hva som fikk deg til å velge akkurat denne retningen etter endt studie ved NDH? 

 

Jeg vurderte å søke meg rett videre til KHIO etter endt utdanning ved NDH, men bestemte meg for å få litt mer erfaring først. Siden den gang har jeg undervist i en rekke fagområder og aldersgrupper i Oslo og omegn - alt i fra nybegynnere på sommerskolen i Oslo til turnere i Spikkestad og danselinjen på Follo Folkehøyskole, men jobber per dags dato på Asker dans & ballettskole. Her jobber jeg tett sammen med daglig leder Marianne Schwarz om produksjoner, forestillinger og markedsføring, i tillegg til å være kunstnerisk leder for begge talentkompaniene ved skolen. 

 

Etter å ha jobbet noen år som pedagog kjente jeg at jeg ville ha mer fagkunnskap og dybde i arbeidet mitt, samt en bedre forståelse for psykologien og ulike innganger på undervisningen min. Personlig tror jeg aldri man er «utlært» og at vi som pedagoger har en plikt i å holde oss oppdatert på utviklingen av faget vårt i dagens samfunn. Det er viktig å være sulten på ny kunnskap for å hele tiden finne nye måter å nå elevene dine på. 

 

Har bachelorgraden ved Norges dansehøyskole gitt deg et godt grunnlag for å kunne gå videre med høyere utdanning innenfor dansefeltet? 

 

Jeg vil absolutt si at bachelorgraden min fra NDH har gitt meg et godt grunnlag for videreutdanning innen dans. Her, akkurat som på NDH, må du selv ta ansvar for hvor mye arbeid du legger inn i studietiden, som igjen påvirker hvilke kunnskaper og erfaringer du sitter igjen med etter endt studie. Mye av det vi snakker om for eksempel i didaktikken er repetisjon eller nye innganger på fagstoff vi gikk gjennom på NDH.

 

Har du noen konkrete eksempler på kunnskap og erfaringer du lærte ved NDH som har hatt betydning for din videre utvikling som dansekunstner?

 

Jeg hadde en utrolig god praksisperiode på 3. studieår på NDH. Et direkte resultat av dette er min faste arbeidsplass i dag, Asker dans & ballettskole. Jeg hadde min praksisperiode i jazzdans her, og etter endt praksis tilbød Marianne meg jobb på sommerkurset og et par klasser i uka fra høsten 2013. Etter hvert fikk jeg flere og flere klasser.


Jeg fikk også et godt innblikk i de ulike jazzstilene under utdanningen. Jeg er en forkjemper for å beholde jazzdans som fagfelt i dansen og ser det som et ansvar å videreføre denne tradisjonelle teknikken.

 

Hvilke drømmer har du for ditt liv og virke somdansekunstner/dansepedagog? 

 

Den langsiktige planen for karrieren min i dans går nok ut over flere felt i dansen. Jeg er veldig trygg på at jeg kommer til å fortsette å undervise så lenge jeg kan, men har jo selvfølgelig noen hårete mål jeg har satt og ønsker å oppfylle i løpet av de neste 5-10 årene. I og med at utdanning og høy faglig kompetanse blir satt større krav til nå de kommende årene, har jeg bestemt meg for å videreutdanne meg og få flere bein å stå på.  Så får vi se hvor veien går videre. 


Er det noe mer du vil føye til? 
 
Jeg ser tilbake på utdanningen min ved NDH som en god base for det jeg holder på med i dag. Det er mange veier til Rom. Etter endt utdanning er det ikke bestemt eller fastsatt hva du nødvendigvis skal holde på med innenfor feltet. Bare i mitt kull ser jeg utrolig mange forskjellige retninger; Azra Korjenic representerte Norge i høst i verdens største og mest anerkjente HipHop konkurranse i USA, Stine Birkedal Dombeck har vært med på Norske Talenter, i musikkvideoer og reklamer, mens Stine Skog underviser 30 timer i uka på TipToe i Mo i Rana.
 

 Foto hovedbilde: Cicilie Andersen

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern