Kirkenær ballettskole får tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB!

Kirkenær ballettskole får tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB!

2018-12-05

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Kirkenær ballettskole får tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB!

Tidligere studenter Else Margrete Sveinsson, Marion Celine Rudsli eier og driver Kirkenær Ballettskole, sammen med Irja Tuchel Da Graca. Nå er det klart at de får tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB. NDH gratulerer!

Kirkenær ballettskole får tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB!

Else, Marion og Irja driver ballettskolen i lokalene på Sørbyhaugen, hvor Jorunn Kirkenær startet Ballettinstituttet i 1966 - nå Norges dansehøyskole.

Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak blant annet innen kunst og kultur, med fokus på prosjekter som strekker seg over tid, kommer mange mennesker til gode, skaper aktivitet og som er tuftet på frivillig engasjement og dugnadsvilje.

- Det var overraskende, og veldig gøy å få tildelingen! I forhold til kriteriene for tildeling så treffer vi godt i at tiltaket vi søkte om midler til vil glede mange mennesker, i flere aldersgrupper. Vi kan også vise til sterk gjennomføringsevne. Hos oss, og helt sikkert hos mange andre danseskoler, er det enormt mye frivillig arbeid som legges ned, noe som også er en viktig faktor. Det er veldig godt å få denne anerkjennelsen for prosjektet vi holder på med, og midlene har stor betydning for hvilke muligheter vi har for å kunne sette opp forestillinger med elevene våre i årene fremover.

Overtok skolen etter Siri Frømyr
De har alle tre vært tilknyttet Kirkenær ballettskole i flere år; Irja har vokst opp på ballettskolen, og danset her fra hun var fire år. Marion Celine hadde sin eksamenspraksis i jazzdans her, og har jobbet ved skolen siden da, mens Else Margrete startet å danse her som 15 åring, og har undervist ved skolen siden 2004.

- Vi har alle tre vært aktive i driften og det kreative og faglige arbeidet i samarbeid med Siri Frømyr, som drev Kirkenær Ballettskole i perioden 2010 - 2017. Da Siri i 2017 valgte å selge skolen, ble det et naturlig valg for oss å kjøpe og drive den videre.

De kjøpte skolen høsten 2017, og startet drift i januar 2018. Else Margrete og Irja jobber fulltid på skolen som henholdsvis kunstnerisk og daglig leder, og pedagoger. Marion Celine er aktivt med i driften og underviser faste klasser. Hun er til daglig Marketing & PR Manager hos Tom Wood.

- På mange måter er vi fortsatt i oppstartfasen av vårt prosjekt. Det er mye nytt å sette seg inn i, selv om vi kjenner skolen godt. Det har vært enormt mye arbeid og bratt læringskurve! Mesteparten av tiden har vi ikke hatt tid til å tenke så mye, og ta inn alvoret. Det går fra det ene til det andre, og ting må bare bli gjort. Vi driver jo ikke bare en ballettskole, men har ansvar for et hus med hage og stor parkeringsplass. Daglige oppgaver går i alt fra undervisning, snømåking, hagearbeid, vaktmesteroppgaver, regnskap, resepsjon, elevsamtaler, innkjøp, vasking, design, markedsføring, planlegging, nye prosjekter, søknadsskriving, søm, dugnad, koreografering, forestillingsarbeid - og gjerne litt av alt på en gang!
Kjemper for å bevare Kirkenær Ballettskole på Sørbyhaugen 
Huset på Sørbyhaugen 33 ble i 2016 solgt til Inter Eiendom, som ballettskolen leier av i dag. De har hatt andre planer for huset enn drift av ballettskole, og Else, Marion og Irja jobber i dag med å finne en løsning der de kan kjøpe huset tilbake.

- Den aller største utfordringen disse to første årene er å sikre lokalene for ballettskolen. Det er ikke en enkel sak, men noe vi bare må få til! Det har vært et enormt politisk engasjement i bydelen for å bevare skolen, og det har vært fantastisk å kjenne at så mange bryr seg om skolen vår og vil hjelpe til! Besteforeldre og foreldre tar med barna hit fordi de selv har danset her, og føler en helt spesiell tilhørighet til huset, og historien huset representerer. Vi opplever at huset har en helt egen stemning og gir en følelse av å komme hjem. Det er her vi ønsker å drive skolen videre.
Foto: Fredrik Eckhoff 
«Huset som har rommet livet og kunstnerskapet til Jorunn Kirkenær, 
og danserisk utfoldelse gjennom 56 år, er av uvurderlig verdi for alle 
som er tilknyttet skolen i dag.»

Da vi sto overfor valget var det på mange måter også blitt en naturlig vei dit, gjennom vårt engasjement for skolen i mange år. Det var ikke aktuelt for oss at skolen skulle legges ned, og vi kjente at dette må vi bare få til, til tross for at omstendighetene for langvarig drift i huset er så usikre.

Sterkt faglig grunnlagt fra studiet
Både Marion Celine og Else Margrete er utdannet ved høyskolen med fordypning i pedagogikk. De opplever begge at de hadde et sterkt faglig grunnlag da de gikk ut fra skolen, og var godt rustet til å stå i utfordrende situasjoner i undervisningssammenheng. Seks av 12 ansatte pedagoger ved Kirkenær Ballettskole er også utdannet ved NDH (tidligere Ballettinstituttet/DNBH).


«Refleksjon, planlegging, og arbeid med ulike aldersgrupper har vært viktig. Vi har også hatt god nytte av erfaringer fra ulike danseformer og stiler gjennom studiet.»

Irja er utdannet ved Kate Simmons Dance Ltd. i England, der hun tok pedagogikk i Klassisk Ballett. Hun kjenner metodikken til Jorunn svært godt som elev, og har også jobbet nært med Jorunn som leder for Barneballetten. Hennes erfaringer i det nære arbeidet med Jorunn er en svært viktig ressurs i arbeidet vårt.

- I dag driver vi alle med svært mange ting vi ikke er direkte utdannet for, men det er vel også gjengs for de aller fleste i dansefeltet som sjonglerer mange ulike roller. Vi tar utfordringen på strak arm!
Lang og viktig historie innen dansepedagogikken
De tre har dyp respekt for arbeidet som Jorunn og Even Kirkenær, og alle andre drivere av skolen har lagt ned gjennom årene. De kjenner en sterkere forståelse for - og tilknytning til disse etter at de selv nå er fullt ansvarlige for skolens drift.

- Det er ingen liten oppgave, men også meningsfylt og vi har det skikkelig gøy på jobb mesteparten av tiden! Vi er også veldig heldige som har et fantastisk pedagogteam som gjør en fantastisk jobb med elevene våre, og teamet har også vært en uvurderlig støtte.
Ærefullt oppdrag
Noen ganger går det opp for dem at de faktisk eier og driver en bedrift med ansvar for 14 ansatte, og ikke minst alle de andre som har et forhold til ballettskolen, og som har forventninger til hva de skal få til.

- Da føles alt veldig stort og litt skremmende, men først og fremst oppleves det ærefullt at vi var ønsket som "videreførere" av skolen, og at den tilliten ble gitt oss. Det er også på mange måter surrealistisk å “plutselig” eie en skole med en slik unik historie, og som har betydd så mye for oss gjennom mange år som elever og ansatte.»

«Det er en stor og ærefull oppgave å få lede Kirkenær Ballettskole videre, og vi skal gi alt!»

Arven etter Jorunn Kirkenær
Spesielt viktig for de tre er Jorunn Kirkenærs "mantra" om at dansen er for alle. De skal fortsette å legge like stort fokus på elever som ønsker å danse én gang i uken, som elever som ønsker å satse på en karriere innen dans.

- Vi har som mål å gi danseundervisning til en enda bredere målgruppe, og jobber med å tilrettelegge for dette. Vi opplever at Jorunn var god på å se hver enkelt elev som menneske, og at hun prøvde å nå inn til hver enkelt og se deres potensiale.

«Vi kjenner effekten av å arbeide i et hus der så mange sterke kvinner har utviklet sine stemmer og sin dans.»Foto: Tonje Fosstvedt

Jorunn Kirkenærs Barneballett
Barne- og ungdomskompaniet ble startet på 60-tallet av Jorunn og er fortsatt aktivt. Mange av koreografiene som er koreografert av både Jorunn og gjestekoreografer, danses fortsatt i dag. Det gjør "Barneballetten" til en viktig kilde til skolens og Jorunns historie for dagens unge dansere. Hennes innstuderingsmetoder og verdier blir brakt videre i kompaniet av dagens leder av Barneballetten, Irja Tuchel Da Graca.

- Vi er veldig stolte av vår utforming av barnedanstimene. Her følger vi samme struktur av timene som Even og Jorunn gjorde i sin tid, og dette fungerer svært godt også i dag. I tillegg er det viktig for oss å kunne bringe videre "Jorunn Kirkenærs Barneballett".

Foto: Line Slotnæs

Driver frem talenter
De siste årene har de lagt ned mye arbeid i å heve nivået og muligheten for satsing i klassisk ballett, og to elever som utelukkende har trent på Kirkenær Ballettskole, har kommet inn ved Ruseløkka og Khio. Martina Sande Lyssand startet på Ballettlinjen ved Ruseløkka Ungdomsskole i 2016, og Amanda Reims kom i år inn på Ballettlinjen ved Khio. Dette har først og fremst vært deres store mål, og pedagogene har støttet, veiledet, og gitt alt de kan for at de skulle nå disse målene.

- Vi har kapasitet og kunnskap til å tilrettelegge på en god måte for de som ønsker den typen oppfølging som kreves for å komme inn på disse utdanningene. Det er også selvfølgelig helt avhengig av elevens eget arbeid og forutsetninger i dansen. Det er også veldig gøy å bevise at det er mulig å kunne kombinere dans på hobbybasis og elever som satser på en karriere som danser i samme gruppe.

«Vi tenker at en av våre viktigste oppgaver er å hjelpe hver enkelt til å nå sitt individuelle potensiale, og lære dem å kjenne sin egen kropp i møte med formen i klassisk ballett og annen dans, slik at de kan danse med minst mulig vondt, og med mest mulig glede.»

- Vi er også opptatt av skadeforebygging innen dans, og vi opplever at det er et helt annet fokus på dette i dansefeltet i dag. Vi kjenner på et stort ansvar for å lære elevene våre å ta vare på egen kropp i møte med de fysiske utfordringene vi gir dem i undervisningen. Samtidig som vi vil gi en grundig opplæring i danseteknikkene vil vi unngå å presse unge kropper inn i en form eller et ideal som ikke passer deres kropp. Det er en utfordring, men også veldig lærerikt.

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern