Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse 2018

Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse 2018

2018-09-05

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse 2018

Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand. Formålet er å gi innsikt i hvordan de har det og hvordan velferdstilbudet til studentene kan bedres.

Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse 2018

SHoT-undersøkelsen blir utført på oppdrag fra studentsamskipnadene Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit), Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen). Det er Folkehelseinstituttet som gjennomfører undersøkelsen og analyserer resultatene i 2018. 


Målgruppen i SHoT-undersøkelsen er heltidsstudenter under 35 år med norsk statsborgerskap. Undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år, og har hatt stadig bredere oppslutning. 50 054 studenter både i Norge og i utlandet svarte på årets undersøkelse.

Undersøkelsen belyser viktige temaer, knyttet til psykisk og fysisk helse. Resultatene fra undersøkelsen er viktige for vårt videre arbeid med å tilrettelegge for trivsel og et godt læringsmiljø ved Norges dansehøyskole. Blant annet kommer det frem at studentene ved NDH har en høy grad av trivsel ved studiet, noe vi er veldig glade for.
 

91 % av studentene fra Norges dansehøyskole som deltok i undersøkelsen følte seg godt mottatt ved skolestart. Det er viktig for oss at man som ny student ved NDH opplever å bli tatt godt i mot, både av medstudenter og pedagoger. Dette viser også hvor viktig det er med en aktiv studentforening, som tilrettelegger for sosiale sammenkomster både ved skolestart og gjennom resten av studietiden.  
Mer informasjon om undersøkelsen finner du på  www.studenthelse.no


Viktig med fadderuke
Hvert år arrangerer Studentforeningen Frappé fadderuke for de nye studentene, for at de skal bli kjent, og tryggere på hverandre.
-Vi samler en gjeng fra 2. året som sammen prøver å skape et godt og trygt miljø for de nye studentene fra dag én. Sammen lager vi et opplegg for uken før skolestart med mange ulike aktiviteter. I år har vi hatt omvisning i Oslos gater, danseklasser, fester og andre sosiale sammenkomster med de andre studentene i Oslo, sier Linnea Melby, som er leder i Studentforeningen Frappé.

Sosiale aktiviteter på tvers av trinnene
Gjennom året arrangerer Studentforeningen Frappé ulike aktiviteter som samler studentene på alle tre trinn.
-Vi har alt fra workshoper, turer og felles treninger til kaffelunsjer, åpen scene og julekalender. For oss studenter er det viktig å ha et godt forhold til hverandre, siden vi jobber mye sammen. Ved å ha slike arrangementer knytter vi sterkere bånd mellom klasser og trinn, noe som fungerer veldig godt i et dansemiljø. Trivselen for studentene på NDH er høy, vi koser oss sammen hver dag! En stor grunn til at vi har så godt miljø på skolen er at vi arrangerer morsomme aktiviteter sammen gjennom hele året, sier Linnea.
Linnea Melby, leder i Studentforeningen Frappé ved Norges dansehøyskole. Foto: Camilla StorvollenTett oppfølging
Førstelektor Grete Nerdrum forteller hvordan studentene ivaretas, gjennom tett oppfølging, allerede fra første semester. Hun er studentenes representant ved skolen, og har alltid åpen dør.

-De siste årene har vi begynt med å kalle inn hver enkelt student til en samtale, for å kartlegge det psyko-sosiale miljøet blant studentene. Gjennom samtalene kan det dukke opp både små og store problemer, som studenten kan velge å snakke om. Ellers har studentene mulighet til å ta kontakt med oss ved behov, gjennom hele studietiden. Samtidig er pedagogene observante overfor studentenes trivsel. Denne tette oppfølgingen er nok med på å skape en trygg ramme og høy grad av trivsel for studentene, sier Grete Nerdrum.


Hun har jobbet ved Norges dansehøyskole i 30 år, og har alltid hatt et stort engasjement og omtanke for studentene og deres trivsel.

-Selv om store deler av undersøkelsen viser at vi gjør mye riktig for studentenes trivsel, ser vi at vi fortsatt må gjøre tiltak for å sikre en bedre hverdag. Blant annet oppgir 30 % på landsbasis at de føler seg ensomme, ved NDH er tallet 26 %. Dette viser at vi må fortsette med tett oppfølging, og eventuelt iverksette nye tiltak, avslutter hun.


Grete Nerdrum, førstelektor ved Norges dansehøyskole. Foto: Camilla Storvollen
Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern