«En aktiv dialog med samtiden»

«En aktiv dialog med samtiden»

2018-09-25

FacebookGoogleLinkedInTwitter

«En aktiv dialog med samtiden»

Kari Hoaas er dansekunstner og underviser på moderne- og samtidsdansfordypning ved NDH. Nå er hun aktuell med forestillingen «Heat» som har premiere lørdag 29. september under Tid for Dans i Grenland. Forestillingprosjektet er en del av hennes kunstneriske utviklingsarbeid ved høyskolen.

«En aktiv dialog med samtiden»

Kari Hoaas har virket som profesjonell dansekunstner i 25 år. Hun startet sin karriere som danser, og etterhvert koreograf og underviser i New York, hvor hun var basert i 14 år. I 2005 flyttet hun tilbake til Oslo og etablerte Kari Hoaas Productions. Som koreograf har hun skapt åtte helaftens verk som har turnert i 17 land.

I tillegg har hun koreografert 45 kortere koreografiske arbeider, soloer, samarbeidsprosjekter, stedsspesifikke- og bestillingsverk for utdanninger og kompanier nasjonalt og internasjonalt.

«HEAT: #1 rising in da House» har premiere lørdag 29. september kl. 19.00 på Tid for Dans i Porsgrunn.

Billetter
Fortell litt om forestillingen «Heat»

- HEAT handler om energi, med utgangspunkt i Bruce Lees sitat:

"Now I see that I will never find the light unless like the candle I am my own fuel consuming myself"

- Jeg har sammen med en gruppe individuelle og sterke dansere kommet fram til en felles spesifikk bevegelsesforståelse og energiutveksling som utgjør grunnpilaren i dette arbeidet. I HEAT undersøker jeg kinetisk empati og hvilken affekt energien skapt av danserne kan ha på publikum. Jeg forsøker å skape et rom der scenen kan oppløses og forestillingen transformeres til fest, i en felles feiring av bevegelsesenergi, rytme, kropp, anstrengelse og glede.
I residens ved R.E.D. Arena hentes inspirasjon fra naturen og landskapet rundt
- Samtidig arbeider jeg lagvis med tematikk og alle de forskjellige koreografiske og sceniske virkemidlene. For meg er mitt abstrakte koreografiske arbeid i en aktiv dialog med samtiden, der jeg ønsker å gi rom for publikums egne assosiasjoner, opplevelser og fantasi.

Hvordan har du jobbet for å skape denne forestillingen?

- Når jeg starter et nytt koreografisk prosjekt, er det for å utfordre og utvikle meg selv som kunstner. Det innebærer at jeg utvikler og prøver ut noe nytt, og forsøker å unngå å repetere meg selv. Jeg må ta risiko, være litt redd og ikke helt vite hva resultatet vil bli. Først da oppstår muligheten for å finne og skape noe nytt, og det blir kunstnerisk interessant for meg. Prosessen fra jeg har en idé, videre til jeg avgrenser et bevegelsesmessig tema og utarbeider konkrete strategier og metoder for selve skapelsen, er ganske lang og går gjerne over flere år. Ofte har jeg flere prosjekter, i forskjellige stadier av utvikling gående samtidig.

- Jeg velger å jobbe med trente utøvere, som deler min interesse for risiko og bevegelsesutforskning. I prosessen med HEAT har vi sammen i studio utviklet et felles spesifikt bevegelsesvokabular, en felles forståelse og praksis, og deretter arbeidet med forskjellige scores og strategier. Vi har jobbet i flere residenser i Norge, Sverige og Kroatia, og har hatt flere uformelle delinger av arbeidet med publikum der vi har testet ut ting - som for meg er en helt nødvendig del av prosessen. Med utgangspunkt i de bevegelsesmessige og koreografiske valgene som har utkrystallisert seg, har jeg utviklet den konseptuelle og sceniske rammen. Konseptet for HEAT har blitt til en pågående utforskende forestillingspraksis, som en kjerne utøvere og andre samarbeidspartnere og gjester kan gå inn og ut av. Slik motsetter arbeidet seg hele ideen om et ferdig verk, for i stedet å være en serie unike forestillingsopplevelser.

Kari og danser Thais Hvid jobber i residens ved Mediterranean Dance Center, Kroatia

- Jeg ønsker å forsøke å feire selve øyeblikket og derfor velger jeg å tillate at arbeidet responderer og endrer seg i møte med energien ved forskjellige spillesteder og publikum. Ut i fra disse ideene har jeg valgt å iscenesette HEAT som en konsert eller klubb, der lysdesignet er basert i rytmikk, og ikke i dansernes plasseringer, koreografien eller bevegelser. Musikken er valgt i samarbeid med en DJ som spiller live under selve forestillingen. Premieren lørdag 29. september har fått undertittelen: HEAT: #1 rising in da House og jeg håper det blir mange flere i framtiden. I tillegg utarbeider jeg et foredrag som jeg skal holde på Tid for Dans.


Hvordan tar du med deg erfaringene tilbake til høyskolen og arbeidet med studentene våre?

- HEAT er en del av mitt forsknings- og kunstneriske utviklingsarbeid ved høyskolen. Det innebærer at jeg gjør kunstneriske metoder og kunnskap jeg har ervervet meg, tilgjengelig for offentligheten og spesifikt for våre studenter. I løpet av høsten vil mine refleksjoner og dokumentasjon av arbeidet tilgjengeliggjøres, blant annet på den internasjonale webplattformen Research Catalouge - an international database for artistic research.

- Som førsteamanuensis ved NDH involverer jeg studenter i dette utviklingsarbeidet, gjennom komposisjonsundervisningen min, og ikke minst når jeg skaper koreografier for og med dem. Jeg velger et avgrenset tema knyttet til mitt pågående koreografiske prosjekt som utgangspunkt for arbeidet med studentene. Koreografien "Group Experience" som jeg skapte for moderne- og samtidsdansfordypning til Avgangsforestillingen i 2016 er et eksempel på dette. Selv om dette er et eget autonomt verk, er det i perspektivet av mitt kunstnerskap en forløper til HEAT.

Fra 3. årsstudentenes i Karis arbeid «Wounds: three movements on restriction and support» ved høstvisning på Sentralen i 2017

- Arbeidet mitt med forestillingen til 3. årsstudentene på fordypning i moderne- og samtidsdans i høst, vil bli basert på metodene og konseptet utviklet i HEAT-prosjektet. Slik vil studentgruppen få jobbet videre med dette arbeidet som grunnlag. Jeg videreformidler også arbeidet til andre studentgrupper som en del av min komposisjons- og koreografiundervisning.

Konsept/koreografi:
Kari Hoaas
Dansere høst 2018:
Ida Haugen, Thais Hvid, Jonas Örkner
Kjerngruppe dansere i prosjektet:
Antero Hein, Ida Haugen, Thais Hvid, Hanna Filomen Mjåvatn og Jonas Örkner
Lysdesign:
Tord Eliassen
Kostyme:
Cårejånni Enderud i samarbeid med Kari Hoaas
Musikk:
DJ Niwin
Promoteringsfoto og video:
Marius Hauge
Foto og videodokumentasjon:
 Antero Hein

Prosjektet gjennomføres med produksjonsstøtte fra Norsk Kulturråd. Utvikling og reisestøtte fra UD, FFUK, Oslo kommune og Norsk Kulturråd, Samproduksjon med Dansekunst i Grenland, Porsgrunn. Residenser ved R.E.D. Arena Toten, Vitlycke Center for Performing Arts i Sverige og Meditteranean Dance Center i Kroatia.

www.karihoaas.com

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern