Bibbi Winberg går av med pensjon

Bibbi Winberg går av med pensjon

2018-10-22

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Bibbi Winberg går av med pensjon

Bibbi Winberg går av med pensjon etter 18 år som pedagog ved Norges dansehøyskole. Bibbi har undervist i improvisasjon og kontaktimprovisasjon, og har særlig vært en viktig bidragsyter i utviklingen av kontaktimprovisasjonsfaget på høyskolen.

Bibbi Winberg går av med pensjon

Bibbi er utdannet ved School for New Dance Development i Nederland, men interessen for dans ble vekket gjennom studiet ved Norges idrettshøgskole. Her tok hun en ettårig fordypning i dans som hovedidrett. Etter endt utdanning underviste hun i syv år i kroppsøving ved Elisenberg videregående skole (tidligere Oslo Husflidskole). Her fikk hun frie tøyler til å utvikle skolens kroppsøvingsfag. Det gjorde hun blant annet gjennom å selv delta på dansekurs, og herfra tok hun med seg teknikker tilbake til sin undervisning og prøvde det ut på elevene.

De siste årene har hun undervist ved NDH, Høyskolen for Dansekunst, KHiO - avdeling dans og Teaterhøgskolen. Ved denne siste institusjonen har hun også utviklet en metode for arbeid med skuespillere.

Hvilke erfaringer sitter du igjen med etter alle disse årene?

«Det som er og har vært viktig for meg, er å skape situasjoner der studentene kan åpne opp og finne sitt eget potensial. Når jeg får lov til å være med på det, så blir jeg lykkelig!» 
- Det er en stadig tilbakevendende sirkulasjon som går dag etter dag, år etter år, og som gjør at det er så ekstremt spennende og meningsfylt å undervise. Det kan være en enkeltstudent som har hatt noen utfordringer, og plutselig finner nøkkelen til noe som åpner veien opp videre.

- Jeg har fikk også lov til å være med på studietur til Uganda i 2016. Det var en kjempeopplevelse. Det var veldig fint å få være sammen med førsteårsstudentene i en hel måned, og bli virkelig kjent med gruppen.

Foto: Camilla Storvollen

Hva oppstår i møte med studentene?

- Det oppstår relasjoner. Jeg jobber mye med det relasjonelle ved kontaktimprovisasjon, men også improvisasjon og ensembleimprovisasjon, så jeg er veldig opptatt av det relasjonelle. Det er ikke bare at man underviser i ett fag. Det som skjer i møtet mellom meg som pedagog og danseren som person, er en gave å få lov til å fortsette å utvikle og fordype seg i. Å være litt modig, både holde igjen, men også slippe til det som trengs.

Foto: Camilla Storvollen

- Jeg har vært i fysisk kontakt med alle studenter jeg har hatt, siden jeg underviser i kontaktimprovisasjon.  Alle studentene ligger som fysiske minner i meg, som plutselig dukker opp i form av minner om en dans eller en fysisk fornemmelse. Så alle studentene tar jeg med meg videre, fordi de er jo i meg. Og det er jo en helt fantastisk ting! Så dermed slutter det ikke, men fortsetter på en annen måte.

Vi har spurt 3. årsstudentene på moderne- og samtidsdansfordypning om hva de assosierer med Bibbi.

- Jeg tenker omsorgsfull, varme, hun ser alle med en gang og har en god energi.

Hva husker dere best fra klassene?

- Det vi gjorde i de første klassene virket enkelt, men etter hvert så skjønte vi at vi måtte jo starte der. "Bølgen" er signaturmovet til Bibbi, hvor vi alle står i sirkel og lukker øynene, mens noen går inn i sirkelen og danser, og går ut på andre siden. Hun er glad i å sanse.

Hva tar dere med dere videre fra tiden med Bibbi?

«Vi tar med oss følelsen av at hun har sett hele oss, og ikke bare prestasjonene. Hun krevde ting av oss på en omsorgsfull måte.» 
- Uansett hvilken dagsform man er i, måtte man jobbe seg gjennom det. Hun har et vesen som gjør det veldig lett å åpne seg og er et medmenneske som vi ser opp til. 

Irene Velten Rothmund er ansvarlig for moderne- og samtidsdansfordypning ved NDH. Hun beskriver Bibbi som en berikelse for høyskolen i over 18 år.

- I sin undervisning har hun innviet stadig nye studentkull i improvisasjon og kontaktimprovisasjon, og hun har veiledet og koreografert i kunstneriske prosjekter. Hun deler alltid raust av sin rike fagkunnskap og engasjement for dansen.

«Hun har en unik evne til å se den enkelte student og utfordre dem på veien videre mot å bli dansekunstnere. Hun har også vært en stor faglig og menneskelig inspirasjon for fagpersonalet. Hun vil bli savnet i hverdagen på NDH!»
Hva skal du gjøre nå?

- Jeg slutter på et sted som har vært veldig viktig for meg i min egen vekst, men også i forhold til utforskning og fordypning. (...) Nå er jeg i en ny fase som er helt åpen. Det krever ikke noe utenfra, men jeg kan velge selv hva jeg vil. Det syns jeg er kjempespennende! Jeg kommer nok ikke til å slutte å jobbe med kroppen min, det er meg - jeg er veldig optimistisk og offensiv og nysgjerrig på hva som kommer til å skje. Det blir spennende!


Referanse: Intervju med Danseinformasjonen 14.01.2011: https://www.danseinfo.no/dansearkivet/intervjuer/2749-bibbi-winberg

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern