Dans som engasjerer!

Dans som engasjerer!

2018-10-30

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Dans som engasjerer!

De siste to ukene har andreårsstudentene hatt pedagogisk praksis med ungdomsskoleelever fra Humanistskolen og Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole (NTG-U).

Dans som engasjerer!

Studentene blir delt inn i små grupper og skal i samarbeid planlegge, tilrettelegge og undervise de rundt 180 ungdommene i dans og bevegelse. Studentene er selv ansvarlige for valg av innhold og fokus i undervisningen, med materiale som omhandler grunnleggende bevegelsesprinsipper, -elementer og -kvaliteter i dans. Noe av utfordringen for studentene er å formidle, engasjere og motivere ungdommene til å danse.  


Trude Haugland som er høyskolelektor ved NDH og ansvarlig for praksis, sier at dette er et viktig prosjekt fordi det gir studentene erfaringer med reelle elevgrupper som studentene kan møte når de kommer ut i arbeidslivet. Gjennom prosjektet utvikler studentene blant annet ferdigheter for å skape struktur og forståelse for dans. Studentene har allerede i 1. studieår vært i praksis med barneskoleelever, og fortsetter i 2. studieår med ungdomsskolen. I de to første årene underviser studentene sammen i små grupper, mens de i 3. studieår jobber individuelt i fordypningsfaget jazzdans eller moderne- og samtidsdans.
Studentgruppen fra NDH observeres og veiledes av fagpedagoger gjennom praksisperioden. Etter at prosjektet er over skal studentene reflektere over gruppesamarbeidet og se kritisk på valg gjort gjennom uken. De skal også reflektere over egen innsats, og egne muligheter for videreutvikling.

Marit Skreiberg som er høyskolelektor og pedagogisk ansvarlig ved NDH samarbeider tett med praksisansvarlig, og lar studentene nyttiggjøre erfaringene de har gjort seg gjennom praksisen for å forklare teorien.

"I en pedagogisk kontekst er virkeligheten der elevene er. I møte med elevene blir studentene satt på mange ulike prøver, og gjennom samarbeid, refleksjon og faglig veiledning bygger de gradvis opp sin pedagogiske kompetanse." 

Når vi snakker med tidligere NDH-studenter trekker de ofte frem praksisperiodene som svært lærerike erfaringer gjennom studiet, og en viktig del av modningsprosessen som dansekunstner og menneske. Gjennom prosjektet skal ungdomsskoleelevene på sin side oppleve medvirkning og utvikle sitt bevegelsesrepertoar, ved å utfordres i å skape og gjenskape dans, samt utøve og vise dans. Dette er et intensivt undervisningsopplegg, med tre dager undervisning etterfulgt av en visning for lærere, medelever og foreldre. Elevene ved NTG-U er vant til å være fysisk aktivitet gjennom idrett og trening, men får i denne settingen brukt kroppen gjennom bevegelse i en helt annen form.


Tormod Sandvei, sportssjef ved NTG-U Bærum og Nina Fjeldheim, rektor ved Humanistskolener veldig glade for samarbeidet med NDH og trekker frem flere ting som er viktige for dem i dette samarbeidet. Dans er et av målene i læreplanen for musikk og kroppsøving, og gjennom dette samarbeidet kan faget bli mer spennende, relevant og interessant for elevene, ved at man tar utgangspunktet i deres virkelighet. De får benyttet sine kreative sider ved å skape dans til musikk som de kjenner til fra før, f.eks fra Youtube og videoer. I løpet av prosjektet blir elevene utfordret blant annet kroppsbeherskelse, koordinasjonsevne og rytmikk gjennom dans.

"Det å gi elevene en positiv opplevelse av å jobbe målrettet for å skape noe sammen, styrker det sosiale fellesskapet og gir en mestringsfølelse som elevene kan ta med seg videre." 


Bilder fra visning med NTG-U
Fotograf: Camilla Storvollen

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern