Irene Velten Rothmund disputerer i Stockholm

Irene Velten Rothmund disputerer i Stockholm

2019-04-12

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Irene Velten Rothmund disputerer i Stockholm

Irene Velten Rothmund legger fram sin doktorgradsavhandling i Teatervitenskap: Å gjøre dansen til sin: Bachelorstudenters levde erfaringer i moderne- og samtidsdans.

Irene Velten Rothmund disputerer i Stockholm

Disputasen finner sted på Stockholms Universitet lørdag 4. mai 2019 kl. 13-16
Se informasjon om disputasen her.
                                                                                                                                                                     


Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern