Karl-Erik Nedregaard er ansatt ved NDH

Karl-Erik Nedregaard er ansatt ved NDH

2019-08-27

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Karl-Erik Nedregaard er ansatt ved NDH

Karl-Erik Nedregaard har vært tilknyttet Norges dansehøyskole i flere år, og er nå fast ansatt som pedagog i jazzdans. Med bakgrunn som både utøvende, koreograf og pedagog i jazzdansfeltet, vil han bli en viktig bidragsyter ved skolens jazzdansfordypning.

Karl-Erik Nedregaard er ansatt ved NDH
Han er utdannet fra Statens balletthøgskoles danselinje, med hovedretning i jazzdans (1996), og har videre jazzdansstudier fra Los Angeles, New York og Stockholm.

Som utøvende har han, siden 1997, arbeidet med en rekke ledende koreografer innenfor jazz-, musikal- og samtidsdansfeltet, både i Norge og Sverige. Oslo Danse Ensemble kan sies å ha vært hovedarena for dette arbeidet, hvor han deltok i 14 helaftens produksjoner. I tillegg har han, i samarbeid med Knut Arild Flatner, koreografert syv bestillingsverk for ODE.Foto: Yaniv Cohen
 Foto : John Andresen
Sammen med Knut Arild Flatner stiftet han i 2001 duoen Subjazz, hvor de begge koreograferer og underviser. Bak seg har Subjazz flere helaftens produksjoner støttet av Norsk kulturråd, FFUK og Oslo kommune, blant annet "Bloom" som ble sendt ut på turné med Riksteatret i 2011, med over 6000 besøkende. I co-produksjon med Dansens Hus skapte Subjazz i 2015 forestillingen Kaboom, som har blitt programmert på over 30 scener i Norge, Sverige og Italia.


  Her kan du lese mer om Karl-Eriks bakgrunn som utøvende dansekunstner


20 års erfaring som pedagog
Karl-Erik har undervist i jazzdans siden 1997, og har vært innom en rekke dansestudioer, videregående skoler og høyere utdanningsinstitusjoner i Norge, Sverige, Sveits og Frankrike. Blant annet anerkjente institusjoner som UiS, Tanzwerk 101, Studio Harmonic, Proda, DOCH, Balettakademien Stockholm og Balettakademien Gøteborg. Han har også undervist ved Kunsthøgskolen i Oslo siden 2001, hvor han har 50% åremålsstilling som førsteamanuensis i jazzdans.

Hvordan er det å være ansatt ved Norges dansehøyskole?
- Det er gledelig å få være del av et særs spennende, fag solid og dyktig kollegium. Jeg ser spesielt frem mot den spennende fusjoneringen inn til Høyskolen Kristiania, som skjer allerede 1. september,og ikke minst ser jeg frem til å arbeide i nær dialog med studentene; å se dem fordype seg i alle de ulike prosessene, oppgavene og utfordringene de møter i løpet av studiet og samtidig se dem vokse i arbeidet sitt. Ikke bare som studenter, men også som unike personligheter på vei mot yrket som profesjonelle dansekunstnere. En fast posisjon ved NDH gir rom for langsiktig, dyptgående, og kontinuerlig fokus i stillingen, noe jeg er svært glad og takknemlig for å kunne ha. Det beriker kunstnerskapet mitt, skaper en yrkesmessig ro og danner en stødig plattform hvor arbeidet får en spennende, sikker og god ramme for videre utvikling, interessante faglige utfordringer og mulighet til langvarig kunstnerisk vekst.

Hva er det beste med å få jobbe som pedagog i jazzdans ved NDH?
- Det beste er å møte studentenes energi, vilje til arbeid og ivrige pågangsmot. Det råder en fin energi i veggene her på huset og jeg opplever at høyskolen har et veldig godt studentmiljø som oser av positivitet, nysgjerrighet, glede for studiet og iver til å arbeide. Samtidig står hele kollegiet faglig og kunstnerisk meget sterkt. Det er en utdannelse i stadig vekst og jeg ser med stor glede, interesse og spenning frem til hva fremtiden bringer.


Karl-Erik Nedregaard underviser NDH-studenter i jazzdans. Foto: Camilla Storvollen.


Hva brenner du for, som danser, koreograf og dansepedagog?
- Jeg har den ytterste respekt for enhver form for dansekunstnerisk uttrykk og har alltid ment det er plass til alt og alle. Men jeg brenner for jazzdansen, i alle dens aspekter, historisk så vel som nåtid. For meg er det; musikken. Rytmen. Energien. Lidenskapen. Stilen. Bevegelsen. Uttrykket.

- Mitt «kunstneriske hjerte» er likestilt mellom koreografi og undervisning. Det å utvikle, utforske og gjøre noe jeg selv opplever som annerledes i eget kunstnerskap er utrolig interessant. Jeg har alltid likt å fusjonere stilarter; å redefinere min egen oppfatning av hva jazzdans kan være, våge å utfordre mine vante, tillærte mønstre, stille de vanskelige spørsmålene og tørre å gjøre det ukonvensjonelle innenfor min oppfatning av hva sjangeren kan inneholde. Dette er kjernen av Subjazz-samarbeidet jeg har med Knut Arild Flatner.
Som pedagog brenner jeg for studentenes faglige og kunstneriske utvikling. Jeg ønsker å legge til rette for at hver enkelt student har gode, kvalitetssikrede vilkår for læring og mestring. Det er viktig for meg som pedagog at det skapes et godt klassemiljø, med gode, trygge rammer hvor samarbeid, fellesskap, lagfølelse, toleranse og aksept for hverandres individuelle person og faglige, kunstneriske utvikling er sterkt forankret. Jeg vektlegger det å møte hver enkelt student som voksne, selvstendige individ. At det fordres til gjensidig, konstruktiv og faglig dialog hvor studentene kjenner tillit til å kunne være kritisk, stille spørsmål, utfordre egne perspektiv og at vi alle i fellesskap arbeider for et åpent, støttende og inkluderende klassemiljø. Det er viktig at studentene tilegner seg solid kjennskap til og beherskelse av nåtidens pulser, stiler og kunstneriske retninger innenfor jazzdansen. Jeg ønsker å gi studentene en grundig forståelse for hva jazzdans er, har vært og kan være – og ønsker å utfordre de til å være nysgjerrige, undersøkende og spørrende til fagets innhold, retning og fremtidige potensial.


Hva er din faglige styrke, som jazzdanspedagog?
- Kunstnerskapet jeg innehar i sin helhet; min mangeårige erfaring som allsidig utøver på scenen med høyt anerkjente koreografer, den koreografiske virksomheten jeg har gjennom Subjazz og den faglige utforskningen vi har bak oss. Samtidig har jeg omfattende undervisningserfaring, både nasjonalt og internasjonalt siden 1998. Det har gjort at jeg har opparbeidet meg en bred og solid erfaring, kunnskap om og kompetanse i jazzdans spesielt, og dansekunst generelt. Jeg arbeider i nær kontakt med musikalitet, dynamikk og stilforståelse. Det er viktig for meg å legge til rette for at studentene får en grundig forståelse for jazzdansens faglige bredde, dens kunstneriske relevans, formidlingsevnen og det sceniske potensialet den innehar. At de opparbeider seg kunnskap om betydningen av egen selvstendig, helhetlig tenkning i arbeidet, ser sammenhengene i dansen, er nysgjerrige på ny kunnskap og har trygge rammer til å utforske eget potensiale med gode vilkår for læring og mestring. Samtidig er det min erfaring at studentene trives i arbeidet når de har mer fokus på å ha det gøy. Jeg opplever at det engasjerer, motiverer og inspirerer studentene til å fortsette arbeidet. Samtidig skal det være rom for å kunne slappe av, reflektere, bare «være» og nyte tiden som student. Studietiden kan være en ekstatisk tid, men den er også utfordrende. Da er det viktig å la dansegleden få plass og slippe seg selv litt løs.

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern