Norges Dansehøyskole er partner i Explorations and Collaborations in the Arts / ECA Network. ECA Network støtter utveksling og samarbeid mellom dansere/koreografer og musikere/komponister, kunstnere-pedagoger og studenter.

ECA Network består av forskjellige høyrere utdanningsinstitusjoner i dans og musikk i de Nordiske og Baltiske landene (Sverige, Finland, Danmark, Island, Norge, Grønland, Estland, Latvia og Litauen) og institusjonelle partnere innen EU.

Målet er å utvikle nye pedagogiske strategier i forbindelse med forholdet mellom dans og musikk, samt overordnet utveksling og dialog mellom disse to kunstformene. Nettverket arrangerer utvekslinger, workshopper og andre felles møtepunkt mellom deltagere fra de forskjellige partner institusjonene.

Link til webside: http://www.ecanord.org

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern