Norges dansehøyskole

Erasmus+

NDH deltar aktivt i Erasmus+ programmet, som er et av EUs verktøy for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa, og er godkjent for Erasmus+ i perioden 2014-2020. Gjennom Erasmus+ kan norske studenter få økonomisk støtte til et studieopphold ved utvalgte europeiske høyskoler og universiteter. På samme måte gjør programmet det mulig for oss å utveksle pedagoger slik at vi kan få inn nye impulser og kompetanse.   

 

 

NDHs samarbeidspartnere er:

  • Institut de Formation Professionelle Rick Odums - IFPRO, (i samarbeid med PSPPB)
    IFPRO er en høyt anerkjent jazzdansinstitusjon i Europa som samarbeider tett med velkjente institusjoner som Alvin Ailey Dance Center i New York, Cannon Dance School i Skt. Petersburg, Theaterschool i Amsterdam og Martha Graham Dance Company.
  • Pôle superieur d'enseignement artistique ParisBoulogne-Billancourt (PSPPB) Paris sin offentlige utdanningsinstitusjon og tilbyr en bachelorgrad i jazzdans.
  • Institute of Dance Arts (IDA), Anton Bruckner Privatuniversität, Linz, Østerrike. IDA i Linz er et relativt ungt institutt for dans, musikk og skuespill. De tilbyr en bachelor og en master i moderne- og samtidsdans. I tillegg har de et supplerende dansepedagogikk studium på ett år.
  • Conservatorio Superior de Danza de Alicante, er en av fem institusjoner som tilbyr høyere studier innen dans i Spania. De tilbyr moderne og samtidsdans, dansepedagogikk, og selvfølgelig klassisk ballett og spansk dans.
  • Accademia Nazionale di Danza, i Roma er en av Italias fremste danseinstitusjoner, og samarbeider med NDH, på fordypningen for moderne- og samtidsdans.
  • University of Lincoln, UK er en ny og dynamisk institusjon som spesialiserer seg på moderne dans

 

  • Vi forhandler for tiden om en avtale med  Hochscule für Musik und Tanz Köln, en av Europas mest anerkjente institusjoner i vårt felt, og vi håper at den første utvekslingen kan skje høsten 2017.

 

Her kan du lese om Rebeccas Erasmusutveksling til Østerrike i 2016 

 

Hvert år sender vi ut to studenter fra jazzfordypning, og to studenter fra moderne- og samtidsdansfordypning til et utvekslingsopphold på tre måneder. Studentene får nye perspektiver og utfordringer innen valgt fordypning, og knytter viktige kontakter som åpner dører til videre karrieremuligheter! Vi tar også imot utvekslingsstudenter hvert år som beriker våre studenter og bringer med seg inspirasjon. Og ikke minst, utveksler vi pedagoger med våre søsterinstitusjoner, noe som også kommer de øvrige studentene til gode! 

Alle godkjente studier som blir gjennomført gir full uttelling i henhold til studieplanen ved NDH og blir angitt i vitnemål og diploma supplement.

 

 

Her kan du lese om Charlotte som utveklset fra Lincoln University til Norges dansehøyskole våren 2016

 

Lenker og dokumenter:

Curriculum documents

 

ERASMUS+

SiU

EU Commisjonen, utdanning

Studier i Utlandet portal

ANSA og forsikring hos AIG

Erasmus Student charter

NDH Erasmus Charter Statement

Erasmus Charter Certificate 2014-2020 Hochscule für Musik und Tanz Köln

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern