Informasjon om opptak

Generell informasjon

Hvert år tar Norges dansehøyskole inn et nytt kull studenter på bachelorgraden i dans med pedagogikk. Opptaksprøven består av klassisk ballett, jazzdans, samtidsdans, solo, kreativt arbeid og intervju. For å kunne delta på opptaksprøve må søknadspapirer være fylt ut og sendt oss innen søknadsfristen. 


Neste søknadsfrist er 15. februar 2020. 


NDH har en sterk internasjonal profil med flere utenlandske studenter. Vi tar gjerne imot kvalifiserte søkere fra våre nordiske naboland, og vi aksepterer svensk og dansk som likestilte språk i henhold til skriftlig skolearbeid og eksamen.Lover og forskifter

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges Dansehøyskole, NDH
(For-2005-08-24-1037)

Generell informasjon

Hvert år tar Norges dansehøyskole inn et nytt kull studenter på bachelorgraden i dans med pedagogikk. Opptaksprøven består av klassisk ballett, jazzdans, samtidsdans, solo, kreativt arbeid og intervju. For å kunne delta på opptaksprøve må søknadspapirer være fylt ut og sendt oss innen søknadsfristen. 


Neste søknadsfrist er 15. februar 2020. 


NDH har en sterk internasjonal profil med flere utenlandske studenter. Vi tar gjerne imot kvalifiserte søkere fra våre nordiske naboland, og vi aksepterer svensk og dansk som likestilte språk i henhold til skriftlig skolearbeid og eksamen.Lover og forskifter

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges Dansehøyskole, NDH
(For-2005-08-24-1037)

Opptakskriterier

For opptak til studiet kreves generell studiekompetanse og gode danseferdigheter. Søkerens evne til å arbeide selvstendig og kreativt vil bli vektlagt. Søkere med særlig gode danseferdigheter kan i henhold til skolens reglement søke om unntak fra generell studiekompetanse. Under opptaksprøven vurderes søkerens danseferdigheter og kreativt selvstendig arbeid. For aktuelle kandidater foretas det et intervju.


- For opptak til 2. studieår kreves tilsvarende fullført 1-årig utdanning


- For opptak til 3. studieår kreves tilsvarende fullført 2-årig utdanning.

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern