Informasjon om opptak

Generell informasjon

Hvert år tar Norges dansehøyskole inn et nytt kull studenter på bachelorgraden i dans med pedagogikk. Opptaksprøven består av klassisk ballett, jazzdans, moderne- og samtidsdans, solo og intervju. For å kunne delta på opptaksprøve må søknadspapirer være fylt ut og sendt oss innen søknadsfristen 1. mars. 

NDH har en sterk internasjonal profil med flere utenlandske studenter. Vi tar gjerne imot kvalifiserte søkere fra våre nordiske naboland, og vi aksepterer svensk og dansk som likestilte språk i henhold til skriftlig skolearbeid og eksamen.


Søknadsfrist 1. mars 2019


Opptaksprøver 2019:

Info kommerLover og forskifter

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges Dansehøyskole, NDH
(For-2005-08-24-1037)

Generell informasjon

Hvert år tar Norges dansehøyskole inn et nytt kull studenter på bachelorgraden i dans med pedagogikk. Opptaksprøven består av klassisk ballett, jazzdans, moderne- og samtidsdans, solo og intervju. For å kunne delta på opptaksprøve må søknadspapirer være fylt ut og sendt oss innen søknadsfristen 1. mars. 

NDH har en sterk internasjonal profil med flere utenlandske studenter. Vi tar gjerne imot kvalifiserte søkere fra våre nordiske naboland, og vi aksepterer svensk og dansk som likestilte språk i henhold til skriftlig skolearbeid og eksamen.


Søknadsfrist 1. mars 2019


Opptaksprøver 2019:

Info kommerLover og forskifter

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges Dansehøyskole, NDH
(For-2005-08-24-1037)

Kleskode

Klassisk ballett: Myke sko, lys tricot og ballettdrakt. Hvit T-skjorte og svarte tights for gutter.

Jazzdans: Jazzsko eller jazzboots og ettersittende treningstøy.

Moderne- og samtidsdans: Barbent og ettersittende treningstøy.
Dersom du er forhindret i å delta på opptaksprøven, har du mulighet til å sende inn en video-audition, se lenke nederst. 

Opptakskriterier

For opptak til studiet kreves generell studiekompetanse og gode danseferdigheter. Søkerens evne til å arbeide selvstendig og kreativt vil bli vektlagt. Søkere med særlig gode danseferdigheter kan i henhold til skolens reglement søke om unntak fra generell studiekompetanse. Under opptaksprøven vurderes søkerens danseferdigheter og kreativt selvstendig arbeid. For aktuelle kandidater foretas det et intervju.


- For opptak til 2. studieår kreves tilsvarende fullført 1-årig utdanning


- For opptak til 3. studieår kreves tilsvarende fullført 2-årig utdanning.

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern