kvalitetssikring

KVALITETSSIKRING

NDHs kvalitetssikringssystem er godkjent av NOKUT. Konkret betyr kvalitetssikring at vi har rutiner som sikrer og forbedrer høyskolens kvalitet på alle nivå – nå og i fremtiden.


SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING.DOCX

Vi holder for tiden på med å oppdatere kvalitetssikrinshåndboken, og den oppdaterte versjonen vil bli lagt ut her i løpet av uke 38.


RAPPORT OM KVALITETSSIKRING VED NORGES DANSEHØYSKOLE.DOCX

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern