Lån og stipend i lånekassen

Norges Dansehøyskole (NDH) er godkjent for lån og stipend i lånekassen.

Se linken til lånekassen:


Utenlandske statsborgere kan ikke få studiestøtte i Norge.

Nordiske studenter henvises til:
www.norden.org

I tillegg kan du søke om kunstnerstipend ved fullført utdanning.

Diversestipend for nyutdannede kunstnere
Studenter som fullfører en bachelorgrad ved NDH kan i likhet med andre kunstnere søke om dette stipend.

www.kunstnerstipend.no

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern