Høyskolen har også et eget Læringsmiljøutvalg(LMU) som består av ansatte og studenter. LMU jobber stadig for å ivareta og tilrettelegge læringsmiljøet på NDH og rapporterer direkte til styret.

Læringsmiljøutvalget (LMU) skal jobbe med sikring og utvikling av et godt læringsmiljø. Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes velferd.

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern