Nordplus

Nordplus er Nordisk ministerråds utdanningsprogram. Programmet støtter mobilitet, prosjekter og nettverksaktiviteter. NDHs samarbeidspartner i Nordplus er Fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet, Växjö/Kalmar, Sverige.

                                         

FSV utdanner og forsker innen utdannelse og skole, ungdoms- og misbruksbehandling og idrettsrelaterte yrker. Samarbeidet gjelder inntil videre erfarings- og kunnskapsutveksling samt lærermobilitet og fokuserer på videoopptak og andre tekniske hjelpemidlers didaktiske og pedagogiske funksjoner og implikasjoner i trenings- og opplæringssistuasjoner.

Du kan lese med om Nordplus her:

http://www.nordplusonline.org/

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern