Om NDH

Om

Norges dansehøyskole tilbyr en bachelor i dans med pedagogikk. Du kan velge mellom to ulike fordypninger; jazzdans eller samtidsdans. 

Gjennom tre spennende år i et dynamisk, nyskapende og internasjonalt miljø utdanner vi dansekunstnere til kreative formidlere i både sceniske og pedagogiske sammenhenger. 

Med bachelorgraden fra NDH kan du jobbe med et vidt spekter av yrkesmuligheter innenfor dansekunst og formidling. Våre tidligere studenter jobber som utøvende dansere, prosjektledere, danseformidlere, de starter egne kompanier og noen fortsetter med mastergrad eller ettårig PPU-utdanning. 


Her kan du lese om hva tidligere studenter jobber med 
Om

Norges dansehøyskole tilbyr en bachelor i dans med pedagogikk. Du kan velge mellom to ulike fordypninger; jazzdans eller samtidsdans. 

Gjennom tre spennende år i et dynamisk, nyskapende og internasjonalt miljø utdanner vi dansekunstnere til kreative formidlere i både sceniske og pedagogiske sammenhenger. 

Med bachelorgraden fra NDH kan du jobbe med et vidt spekter av yrkesmuligheter innenfor dansekunst og formidling. Våre tidligere studenter jobber som utøvende dansere, prosjektledere, danseformidlere, de starter egne kompanier og noen fortsetter med mastergrad eller ettårig PPU-utdanning. 


Her kan du lese om hva tidligere studenter jobber med 
Historie

Norges dansehøyskole er den eldste institusjonen for høyere scenisk utdanning i dans i Norge. Nedenfor kan du se de viktigste hendelsene i høyskolens historie.

1966:   Jorunn Kirkenær stifter Ballettinstituttet.

1981:   Ballettinstituttet skifter navn til Den Norske Balletthøyskole.

1985:   Treårig høyskolestudium i ballettpedagogikk blir godkjent.

2002:   Utdanningen blir bachelorstudium i dans og pedagogikk.

2005:   Utdanningen blir godkjent som scenisk utdanning.

2009:   Studiet blir akkreditert av NOKUT.

2011:   Vi skifter navn til Norges dansehøyskole, NDH.

Organisasjon

Norges dansehøyskole er en frittstående stiftelse. Økonomisk overskudd går tilbake til stiftelsens virksomhet og formål.

Styret
Stiftelsens øverste myndighet er styret som består av minst 5 representanter. Styret skal ha representanter fra studenter og ansatte. De øvrige skal fortrinnsvis ha erfaring fra lignende virksomhet.

Styret overvåker at stiftelsens formål overholdes i samsvar med bestemmelsene i nærværende vedtekter og påser at stiftelsens virksomhet og forvaltningen av dens midler skjer på en betryggende måte.

Det skal være størst mulig åpenhet om styrets arbeid.

Styrets medlemmer er:
Bjørn Brodwall, styreleder
Arne Norum, nestleder
Anne-Louise Sommer
Ole Egeberg
Katja Wirth Bjørneboe, pedagogrepresentant
Grete Nerdrum, pedagogrepresentant - vara
Kristine Dalsbø, studentrepresentant
Emilie Hals, studentrepresentant -vara
Ann Kristin Norum, sekretær

Rektor og viserektor ivaretar den daglige ledelse og er ansvarlige overfor styret. Øvrige medarbeidere er ansvarlige overfor rektor og viserektor.


LINKER TIL: 

VEDTEKTER

STRATEGIPLAN 2018-2021.doc

UTDANNINGSPLATTFORM

FORSKRIFTER OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN  

LOV OM HØYSKOLER

STATSBUDSJETT 2016

Etiske retningslinjer
Norges dansehøyskole står for nulltoleranse når det gjelder trakassering, maktmisbruk og diskriminering. Vi har utarbeidet tydelige retningslinjer som skal

- forebygge, avdekke og sette en stopper for all form trakassering eller annen utilbørlig oppførsel
- senke terskelen for varsling i slike saker
- styrke håndteringen av konflikter og saker som angår trakassering eller annen utilbørlig oppførsel


RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER.doc

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern