Studenten i sentrum

På Norges dansehøyskole jobber vi for å fremme et trygt og dynamisk miljø, hvor studentene får mulighet til å utvikle seg både sosialt og faglig. Dette arbeidet foregår på flere plan. Gjennom vårt samarbeid med læringsmiljøutvalget (LMU) er studentene aktivt med på å påvirke og forme studiene og studiehverdagen ved NDH.

Studentrepresentantene i høyskolens styre sikrer at studentenes stemme blir hørt, også i vårt øverste organ og i den langsiktige planleggingen.

Studentforeningen Frappé ivaretar både sosiale aspekter av studentlivet, og representasjon i ulike studentfora. De har også egne kommunikasjonskanaler, som facebook og instagram som er vikitg for høyskolen.

Du kan lese mer om Studentforeningen Frappé her.


Januar 2018 ble Balansekunsts rådgivningstelefon opprettet. Rådgivningstelefonen er et gratis lavterskeltilbud til deg som har vært utsatt for eller vært vitne til seksuell trakassering i kulturlivet. 

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern