Studieavgiften per semester for skoleåret 2019/2020 er kr 37 352,-
Denne justeres etter konsumprisindeksen hvert år, som fastsettes i begynnelsen februar.


Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern