Studietilbud

Studietilbud

På bachelorgraden i dans med pedagogikk utdanner vi utøvende dansekunstnere som samtidig besitter en høy kompetanse som danseformidlere. Hos oss kan du velge mellom fordypning i jazzdans eller samtidsdans. Første studieår er felles for alle, fordypning skjer fra 2. år. Klassisk ballett undervises gjennom alle tre år som en grunnteknikk. 

 

Studietilbud

På bachelorgraden i dans med pedagogikk utdanner vi utøvende dansekunstnere som samtidig besitter en høy kompetanse som danseformidlere. Hos oss kan du velge mellom fordypning i jazzdans eller samtidsdans. Første studieår er felles for alle, fordypning skjer fra 2. år. Klassisk ballett undervises gjennom alle tre år som en grunnteknikk. 

 

Fordypning i samtidsdans

Fordypningen i samtidsdans utdanner dansekunstnere som selvstendig kan skape, utvikle og formidle samtidsdans. Gjennom utforsking av egen kropp utvikler studenten sine dansetekniske ferdigheter, i møtet med samtidige og etablerte teknikker. Improvisasjon, partnerarbeid og koreografiske fag skaper en kreativ inngang til studentens dansekunstneriske utvikling. Gjennom fordypningen får du erfaring med scenisk og pedagogisk formidling, i ulike scenerom og situasjoner.

Fordypning i jazzdans


Fordypningen i jazzdans utdanner dansekunstnere med en sterk teknisk base, hvor musikalitet står sentralt, i samsvar med stilforståelse for ulike sjangre i jazzdansens bredde. Studiet etterstreber relevans til det aktuelle arbeidsmarkedet, samtidig som det favner om det tradisjonelle. Sangundervisning gis for å styrke kunstnerisk uttrykksevne og skape muligheter for et virke innenfor musikalteater. Studiet gir arbeidsverktøy innenfor repertoar og koreografisk arbeid. Fordypningen gir studenten variert kompetanse som dansekunstner, utøvende og som skapende.

Formidling


Gjennom studiet vil du jobbe med formidlingsprosjekter både scenisk og pedagogisk, hvor du aktivt anvender og utvikler din kunstneriske og pedagogiske kunnskap. Du vil jobbe utøvende og medskapende med anerkjente nasjonale og internasjonale koreografer, og få mulighet til å skape dine egne dansekunstprosjekter. 

Gjennom studiet legges det vekt på refleksjon omkring egen utvikling og en bevissthet om hvordan vitenskapelig og pedagogisk tenkning bidrar til både dansekunstnerisk og pedagogisk utvikling. 

Emneoversikt

Emner:
Workshop
Performance skills
Forestilling

Emner:
Klassisk teknikk
Supplerende trening

Emner:

1. år:
Jazzdans fordypning fra 2. år
Jazzteknikk obligatoriskJazzteknikk fordypning

Sang og musikal

Partnerarbeid

Supplerende trening

Emner:

1. årSamtidsdans fordypning fra 2. år
Moderne teknikk obligatoriskModerne teknikk fordypning

Improvisasjon

Partnerarbeid

Supplerende trening

Emner:
Pedagogisk praksis
Internasjonal praksis
Tverrfaglig praksis
Pedagogisk praksis, fordypning
Tilleggsfordypning klassisk ballett praksis, selvvalgt

Emner:
Elementenes bevegelseslære
Felles undervisningspraksis
Jazzdansdidaktikk
Samtidsdansdidaktikk
Klassisk didaktikk

Emner:
Estetikk og danning
Undervisning og læring
Fordypningsseminar

Emner:
Musikkforståelse

Emner:
Danseanalyse
Dansehistorie

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern