Studietur

Samarbeidsprosjekt

Studietur for skoleåret 2019/20 avklares høsten 2019!

Hvert år siden 2011, har førsteårsstudentene våre med utvalgte pedagoger reist på studietur til Makerere University i Uganda i en måned. 

Samarbeidsprosjektet mellom NDH og Makerere University

Gjennom prosjektet samarbeider ugandiske og norske studenter og pedagoger om å sette opp en felles danseforestilling, hvor målet er å synliggjøre forskjeller og likheter mellom de to ulike kulturene. I arbeidet frem mot forestillingen blir det lagt vekt på kunstnerisk formidling av dans og samarbeid på tvers av kulturer. Utvekslingen av kunnskap og erfaring mellom studenter og pedagoger fra begge land oppleves som svært verdifull for alle involverte i prosjektet. Gjennom dansen og prosjektarbeidet blir våre studenter kjent med en annen kultur, og de oppnår en bredere forståelse av hva dans er og kan være

Prosjektets overordnede mål er å høyne dansens status, funksjon og betydning som akademisk fag, i første omgang ved Makerere University, men også i det offentlige rom. I dette arbeidet er det særlig viktig å synliggjøre dansen som kunstform og dansen som et scenisk uttrykk i motsetning til dansen relatert til kultiske, religiøse og dagligdagse aktiviteter. Gjennom samarbeidsprosjektet ønsker vi å bygge kompetansen til ansatte og studenter ved danseseksjonen i Department of Performing Arts and Film (PAF), Makerere University. Hensikten er å gi dem verktøy og kunnskap som gjør dem sterke nok til å stå på egne ben. Det skal vi først og fremst gjøre ved å etablere en bachelor i dans under PAF der instituttet blir selvforsynende med lærerkrefter. 

Fra forestillingen 2016. Foto: Camilla Storvollen. 

Samarbeidsprosjekt

Studietur for skoleåret 2019/20 avklares høsten 2019!

Hvert år siden 2011, har førsteårsstudentene våre med utvalgte pedagoger reist på studietur til Makerere University i Uganda i en måned. 

Samarbeidsprosjektet mellom NDH og Makerere University

Gjennom prosjektet samarbeider ugandiske og norske studenter og pedagoger om å sette opp en felles danseforestilling, hvor målet er å synliggjøre forskjeller og likheter mellom de to ulike kulturene. I arbeidet frem mot forestillingen blir det lagt vekt på kunstnerisk formidling av dans og samarbeid på tvers av kulturer. Utvekslingen av kunnskap og erfaring mellom studenter og pedagoger fra begge land oppleves som svært verdifull for alle involverte i prosjektet. Gjennom dansen og prosjektarbeidet blir våre studenter kjent med en annen kultur, og de oppnår en bredere forståelse av hva dans er og kan være

Prosjektets overordnede mål er å høyne dansens status, funksjon og betydning som akademisk fag, i første omgang ved Makerere University, men også i det offentlige rom. I dette arbeidet er det særlig viktig å synliggjøre dansen som kunstform og dansen som et scenisk uttrykk i motsetning til dansen relatert til kultiske, religiøse og dagligdagse aktiviteter. Gjennom samarbeidsprosjektet ønsker vi å bygge kompetansen til ansatte og studenter ved danseseksjonen i Department of Performing Arts and Film (PAF), Makerere University. Hensikten er å gi dem verktøy og kunnskap som gjør dem sterke nok til å stå på egne ben. Det skal vi først og fremst gjøre ved å etablere en bachelor i dans under PAF der instituttet blir selvforsynende med lærerkrefter. 

Fra forestillingen 2016. Foto: Camilla Storvollen. 

Studietur

Studieturen er lagt opp til at de norske studentene jobber i grupper sammen med ugandiske studenter. Gruppene jobber med ulike dansesjangere; jazz, samtidsdans, hip hop, ugandisk og norsk folkedans. Studentene deltar i klasser og workshop med norske og ugandiske pedagoger, hvor de blant annet lærer om ugandisk tradisjon og folkedans. Dansefestival

Mot slutten av studieturen arrangeres en stor dansefestival, hvor studentene viser egne koreografier, laget i samarbeid med ugandiske studenter. Både interne og eksterne dansegrupper deltar under festivalen, og studenter fra musikk, drama og film viser kunstneriske innslag fra sitt fagfelt.  

Cultural Collaboration

The Cultural Collaboration between The Norwegian University College Of Dance and Makerere University; 2011-2016

2016

In this performance the intention is to bring the colleges together in harmony, in hope and also in celebration of the past five years of working together and exchanging ideas and cultures. The use of Gospel music, spiritual music, music with positive messages of joy and survival is the theme of this year’s performance. The goal is to show how much an influence African dance and movement have in the world especially in jazz dance styles. The Alvin Ailey Dance Company’s ballet Revelations comes to mind.

Gospel dance (if one can call it that) has developed so very much from African dances directly from the African Continent and via the Caribbean. The deep low plies, the explosive jumps, the use of the torso in contractions and releases, the high kicks and the pure joy of dance, although there is also the sorrowful side to gospel too, will surely be presented. This 2016 performance is harnessing this message to display how full circle we have come in this exchange and collaboration.

Come On Children Let’s Dance which is a slight change of wording on the Mahalia Jackson song used in the performance entitled «Come On Children Let’s Sing».

2015

The year 2015 saw another theme with emphasis on the Beatles’ music and the performance Come Together. Here choreographers had the option to use any of the Beatles’ compositions performed by them or by other artists like Ella Fitzgerald, Michael Jackson, Tina Turner, Joe Cocker, Earth,Wind & Fire, Beth Hart, Nina Simone etc. plus live acoustic musicians and singers. This year we had the beautiful huge auditorium and stage of Wonder World Amusement Park Auditorium. Two of the Ugandan scholarship students, Gerald Ssemaganda and Edward Sembatya, studying at NCD, also choreographed and danced in their pieces for the performance which was a huge success.


2014

In 2014 we introduced a theme for the performance and this was based on the Ugandan story/myth Yo Gak-Amasanganzira/The Turning Point. The entire performance was accompanied by live musicians and the costumes and dances were very African based with some modern, contemporary afro Caribbean dances enhancing the story. A local artist did beautiful sculptures and paintings to further promote the story. This was a very ambitious endeavor and it was a huge success at the National Theater, as were the previous performances at the same venue except the first which was at Makerere University.


2011-2013

In 2011-2013 the performances have been more on a variety show kind of feel and meaning. Different choreographies to different genres of music with just the joy of dance in mind connecting the two cultures. The Norwegian dancers/students learned various Ugandan dances with Makerere teachers, while continuing to train in ballet, jazz and modern classes. 

The Ugandan students got classes in Afro Caribbean jazz, modern and basic ballet toprepare them for theperformances by teachers from NCD. This proved vital in the building and establishment of a strong group of performers over these years.

Generelt

Ugandiske og norske studenter har afrikansk danseklasse, fra studieturen i 2016. Foto: Camilla Storvollen. 

 

 Dekan ved Department of Performing Arts and Film, Makerere University, Dr. Patrick Mangeni og rektor ved Norges dansehøyskole, Ann Kristin Norum (høyre).


Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern