Utveksling

Erasmus+

NDH deltar aktivt i Erasmus+ programmet, som er et av EUs verktøy for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa, og er godkjent for Erasmus+ i perioden 2014-2020. Gjennom Erasmus+ kan norske studenter få økonomisk støtte til et studieopphold ved utvalgte europeiske høyskoler og universiteter. Likeså gjør programmet det mulig oss å utveksle pedagoger slik at vi kan få inn nye impulser og kompetanse.

NDHs samarbeidspartnere er:

Erasmus+

NDH deltar aktivt i Erasmus+ programmet, som er et av EUs verktøy for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa, og er godkjent for Erasmus+ i perioden 2014-2020. Gjennom Erasmus+ kan norske studenter få økonomisk støtte til et studieopphold ved utvalgte europeiske høyskoler og universiteter. Likeså gjør programmet det mulig oss å utveksle pedagoger slik at vi kan få inn nye impulser og kompetanse.

NDHs samarbeidspartnere er:

Erasmusutveksling

Hvert år sender vi ut to studenter fra jazzfordypning, og to studenter fra moderne- og samtidsdansfordypning til et utvekslingsopphold på tre måneder. Studentene får nye perspektiver og utfordringer innen valgt fordypning, og knytter viktige kontakter som åpner dører til videre karrieremuligheter! Vi tar også imot utvekslingsstudenter hvert år som beriker våre studenter og bringer med seg inspirasjon. Og ikke minst, utveksler vi pedagoger med våre søsterinstitusjoner, noe som også kommer de øvrige studentene til gode! 

Alle godkjente studier som blir gjennomført gir full uttelling i henhold til studieplanen ved NDH og blir angitt i vitnemål og diploma supplement.

 

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern