Utveksling

Erasmus+

NDH deltar aktivt i Erasmus+ programmet, som er et av EUs verktøy for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa, og er godkjent for Erasmus+ i perioden 2014-2020. Gjennom Erasmus+ kan norske studenter få økonomisk støtte til et studieopphold ved utvalgte europeiske høyskoler og universiteter. Likeså gjør programmet det mulig oss å utveksle pedagoger slik at vi kan få inn nye impulser og kompetanse.

NDHs samarbeidspartnere er:

 • Institut de Formation Professionelle Rick Odums - IFPRO, (i samarbeid med PSPPB)
  IFPRO er en høyt anerkjent jazzdans  institusjon i Europa som samarbeider tett med velkjente institusjoner som Alvin Ailey Dance Center i New York, Cannon Dance School i Skt. Petersburg, Theaterschool i Amsterdam og Martha Graham Dance Company.
 • Pôle superieur d'enseignement artistique ParisBoulogne-Billancourt (PSPPB) Paris sin offentlig utdanningsinstitusjon og tilbyr en bachelorgrad i jazzdans.
 • Institute of Dance Arts (IDA), Anton Bruckner Privatuniversität, Linz, Østerrike. IDA i Linz er et relativt ungt institutt for dans, musikk og skuespill. De tilbyr en bachelor og en master i moderne- og samtidsdans. I tillegg har de et supplerende dansepedagogikk studium på ett år.
 • Conservatorio Superior de Danza de Alicante, er en av de 5 institusjoner som tilbyr høyere studier innen dans i Spania. De tilbyr moderne og samtidsdans, dansepedagogikk, og selvfølgelig klassisk ballett og spansk dans.
 • Accademia Nazionale di Danza, i Roma er et av italias fremste dansinstitusjoner, og samarbeider med oss om moderne- og samtidsdans.
 • University of Lincoln, UK et nyere og dynamisk institusjon som spesiealiserer seg på moderne dans
 • Vi forhandler for tiden om en avtale med Hochscule für Musik und Tanz Köln, et av Europas mest annerkjente institusjoner i vårt felt, og vi håper at den første mobilitet vil kunne finne sted Høst 2017.
Erasmus+

NDH deltar aktivt i Erasmus+ programmet, som er et av EUs verktøy for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa, og er godkjent for Erasmus+ i perioden 2014-2020. Gjennom Erasmus+ kan norske studenter få økonomisk støtte til et studieopphold ved utvalgte europeiske høyskoler og universiteter. Likeså gjør programmet det mulig oss å utveksle pedagoger slik at vi kan få inn nye impulser og kompetanse.

NDHs samarbeidspartnere er:

 • Institut de Formation Professionelle Rick Odums - IFPRO, (i samarbeid med PSPPB)
  IFPRO er en høyt anerkjent jazzdans  institusjon i Europa som samarbeider tett med velkjente institusjoner som Alvin Ailey Dance Center i New York, Cannon Dance School i Skt. Petersburg, Theaterschool i Amsterdam og Martha Graham Dance Company.
 • Pôle superieur d'enseignement artistique ParisBoulogne-Billancourt (PSPPB) Paris sin offentlig utdanningsinstitusjon og tilbyr en bachelorgrad i jazzdans.
 • Institute of Dance Arts (IDA), Anton Bruckner Privatuniversität, Linz, Østerrike. IDA i Linz er et relativt ungt institutt for dans, musikk og skuespill. De tilbyr en bachelor og en master i moderne- og samtidsdans. I tillegg har de et supplerende dansepedagogikk studium på ett år.
 • Conservatorio Superior de Danza de Alicante, er en av de 5 institusjoner som tilbyr høyere studier innen dans i Spania. De tilbyr moderne og samtidsdans, dansepedagogikk, og selvfølgelig klassisk ballett og spansk dans.
 • Accademia Nazionale di Danza, i Roma er et av italias fremste dansinstitusjoner, og samarbeider med oss om moderne- og samtidsdans.
 • University of Lincoln, UK et nyere og dynamisk institusjon som spesiealiserer seg på moderne dans
 • Vi forhandler for tiden om en avtale med Hochscule für Musik und Tanz Köln, et av Europas mest annerkjente institusjoner i vårt felt, og vi håper at den første mobilitet vil kunne finne sted Høst 2017.
Erasmusutveksling

Hvert år sender vi ut to studenter fra jazzfordypning, og to studenter fra moderne- og samtidsdansfordypning til et utvekslingsopphold på tre måneder. Studentene får nye perspektiver og utfordringer innen valgt fordypning, og knytter viktige kontakter som åpner dører til videre karrieremuligheter! Vi tar også imot utvekslingsstudenter hvert år som beriker våre studenter og bringer med seg inspirasjon. Og ikke minst, utveksler vi pedagoger med våre søsterinstitusjoner, noe som også kommer de øvrige studentene til gode! 

Alle godkjente studier som blir gjennomført gir full uttelling i henhold til studieplanen ved NDH og blir angitt i vitnemål og diploma supplement.

 

Har du spørsmål?

Postadresse
Norges dansehøyskole,
PO. BOX 2956 Tøyen
0608 Oslo

Besøksadresse
Borggata 7
0650 Oslo

Personvern